Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Meer informatie.
Technisch systeem

Opleiding tot QRM-specialist in Meppel, Nieuwegein en Tilburg

De QRM-specialist is in staat ondersteuning te bieden bij QRM-implementaties en fungeert hierbij als eerste aanspreekpunt voor collega's in de organisatie. Hij kan eenvoudige vragen en kwesties vanuit een theoretisch oogpunt beantwoorden, verklaren en verhelderen. Organisaties die de QRM-bedrijfsstrategie als nieuwe aanpak implementeren, hebben een QRM-specialist (in opleiding) in huis om het veranderingsproces soepel te laten verlopen.

QRM is een bedrijfsstrategie die organisaties op basis van vier pijlers helpt haar bedrijfsprocessen anders in te richten. In deze opleiding staat de theoretische kennisbasis centraal, leert men bekwaam worden in het gebruiken van QRM-modellen en -instrumenten en toont je aan hoe hij QRM in zijn organisatie effectief toepast.

Modules
De opleiding tot QRM-specialist is een MBO+/HBO-programma dat is opgebouwd uit 10 modules van elk één dagdeel. De opleiding wordt afgesloten met een tweeledige eindopdracht. Hieronder een overzicht van de modules en de onderwerpen die aan bod komen:

1. Waarom QRM?
 • Bedrijven en de economie van 'nu'
 • Lever-, doorloop- en wachttijden
 • Koud en warm werk
 • Orders volgen


2. De sociale context
 • Het sociale systeem in een organisatie
 • Organiseren in de 21e eeuw
 • De fases van veranderen
 • Sociale dynamiek
 • Dilemma's bij veranderen (introductie)


3. Technisch tijd-denken
 • Live Job Mapping (LJM)
 • Manufacturing Critical-path Time (MCT)
 • QRM-getal
 • Verstoringen


4. Systeemdenken
 • Bezetting en variabiliteit
 • Planning en reservecapaciteit
 • Bottleneck
 • Seriegrootte (one piece flow)
 • Planningsacties


5. Organisatiedynamiek
 • Bedrijfsprocessen
 • Organisatiestructuur
 • Sociaal systeem
 • Denken en handelen vanuit de klantvraag
 • Lineaire versus neurale communicatie


6. Anders organiseren
 • Van hark- naar celstructuur
 • FTMS: Focused Target Market Segment
 • Rijbanen
 • Werkcellen
 • Opbrengsten werkcel
 • Cross-training


7. Dilemma's bij veranderen
 • Oplossen of anders benaderen
 • 'Nodig hebben' versus 'willen hebben'
 • Van lineaire naar neurale communicatie
 • Zelfsturing: 'zelf' en 'sturing'


8. Technische organisatiebrede aanpak
 • Leveranciers
 • Inkoop
 • Klant en QRM
 • Financiële gevolgen
 • ERP en QRM


9. Toepassen in de praktijk
 • QRM in jouw organisatie
 • Jij als QRM-specialist
 • QRM versus LEAN
 • MCT-diagram
 • Cross-training organiseren


10. Managen van het sociale systeem
 • Bedrijfsprocessen opschonen
 • Organiseren door mogelijk te maken
 • Gedrag als gevolg
 • Management versus Leiderschap


Eindopdracht
De eindopdracht bestaat zowel uit een schriftelijk theorie-examen als een praktijkopdracht waarin je aantoont hoe jij als QRM-specialist de theorie in jouw eigen praktijk toepast.

Certificaat
Indien je...:
 • ... alle bijeenkomsten hebt bijgewoond;
 • ... het theorie-examen met een voldoende score hebt behaald;
 • ... en in de praktijkopdracht voldoende aantoont de theorie te kunnen toepassen ...


... behaal je een Europees erkend QRM-specialistencertificaat!

Om de kwaliteit van de opleiding te waarborgen, werken we nauw samen met de grondlegger van QRM: dr. Rajan Suri.

Direct voordeel
 • Je leert vanaf dag 1 op een andere, meer marktgerichte wijze denken;
 • Je kunt direct stappen maken in het verkorten van doorlooptijden;
 • Je ontwikkelt een kritische blik op het inzetten van verbeteringen;
 • Je volgt een opleiding bij een CEDEO-erkende aanbieder.

Doelgroep: managers, externe consultants en facilitators van QRM

Trainingsdata Meppel - voorjaar 2019
 • Module 1: Waarom QRM - woensdag 23 januari
 • Module 2: Sociale Context - woensdag 30 januari
 • Module 3: Technisch Tijd-denken - woensdag 6 februari
 • Module 4: Systeemdenken - woensdag 13 februari
 • Module 5: Organisatiedynamiek - woensdag 27 februari
 • Module 6: Anders Organiseren - woensdag 13 maart
 • Module 7: Dilemma's bij veranderen - woensdag 20 maart
 • Module 8: Technische organisatiebrede aanpak - woensdag 27 maart
 • Module 9: Toepassen in de praktijk - woensdag 3 april
 • Module 10: Managen van het sociale systeem - woensdag 10 april
 • Examen (online): woensdag 17 april

Trainingen vinden plaats op bovengenoemde data van 18:30u tot 22:00u.

Voorlopige trainingsdata Nieuwegein - voorjaar 2019
 • Module 1: Waarom QRM - donderdag 21 maart
 • Module 2: Sociale Context - donderdag 28 maart
 • Module 3: Technisch Tijd-denken- donderdag 4 april
 • Module 4: Systeemdenken - donderdag 11 april
 • Module 5: Organisatiedynamiek - donderdag 18 april
 • Module 6: Anders Organiseren - donderdag 25 april
 • Module 7: Dilemma's bij veranderen - donderdag 15 mei
 • Module 8: Technische organisatiebrede aanpak - donderdag 23 mei
 • Module 9: Toepassen in de praktijk - donderdag 6 juni
 • Module 10: Managen van het sociale systeem - donderdag 13 juni
 • Examen (online): donderdag 20 juni

Trainingen vinden plaats op bovengenoemde data van 18:30u tot 22:00u.

Voorlopige trainingsdata Tilburg - voorjaar 2019
 • Module 1: Waarom QRM - dinsdag 12 maart
 • Module 2: Sociale Context - dinsdag 19 maart
 • Module 3: Technisch Tijd-denken - dinsdag 26 maart
 • Module 4: Systeemdenken - dinsdag 2 april
 • Module 5: Organisatiedynamiek - dinsdag 16 april
 • Module 6: Anders Organiseren - dinsdag 23 april
 • Module 7: Dilemma's bij veranderen - dinsdag 14 mei
 • Module 8: Technische organisatiebrede aanpak - dinsdag 21 mei
 • Module 9: Toepassen in de praktijk - dinsdag 28 mei
 • Module 10: Managen van het sociale systeem - dinsdag 4 juni
 • Examen (online): dinsdag 11 juni

Trainingen vinden plaats op bovengenoemde data van 18:30u tot 22:00u.

Prijzen
Kosten deelname: €2.495,-
Kosten (her)examen: €175,-
Kosten opname in register: €100,-
Prijzen zijn per deelnemer en exclusief BTW.

Je kunt je inschrijven via de onderstaande knop, en graag bij het tekstvak 'Overige' de gewenste locatie vermelden.