Flow in je bedrijf creëren met Systeem Dynamica

Veel gehoord over QRM: “Dat is toch 80% plannen?”

Dat is inderdaad het getal dat wij als eerste roepen als het gaat om het creëren van flow in het bedrijf. Echter, achter dit percentage zit nog een hele wereld waarom dit zo is. We trachten in deze blog hier wat dieper op in te gaan.

Om bij de basis te beginnen, QRM bestaat uit 4 pijlers:

  1. Denken in tijd
  2. Werken in cellen/teams
  3. Systeem Dynamica
  4. Bedrijfsbrede aanpak

 

Het plannen op 80% van de maximale capaciteit komt uit de pijler “Systeem dynamica”. Bij QRM gaat het om tijd en streven naar zo min mogelijk wachttijd in het gehele systeem. Hiervoor is het belangrijk op een zo groot mogelijke flow te realiseren. Met flow bedoelen we dat de orders snel door de organisatie stromen, met nauwelijks tot geen oponthoud.

 

Vergelijk het met een rit over de snelweg van A naar B over 100 km. In veel organisaties heerst nog het kosten/economisch denken  “We moeten meer dan 100% vol plannen want een beetje druk op de ketel is goed, dan werken mensen harder en dat is efficiënter”. Maar is dat ook zo?

 

Als je op maandagochtend van A naar B rijdt, midden in de ochtendspits, doe je over die 100 km al gauw 2 uur. Als je diezelfde rit afleg om tien uur ‘s avonds, als de weg bijna leeg is, rijd je die afstand makkelijk in minder dan een uur. De keuze is, bezien vanuit een zo kort mogelijke reistijd, beter in de avond uit te voeren. Het kan wel zijn dat je op dat tijdsstip daar helemaal niet hoeft te zijn. Hierin moet je keuzes maken. Dit alles heeft te maken met systeem dynamica. Dit is precies waar bedrijven in hun dagdagelijkse praktijk tegenaan lopen. Welke keuzes maken bedrijven op basis van alle wensen, beschikbare data en keuzemogelijkheden?

 

In de spits is de bezetting van de snelweg waar we overheen moeten namelijk te hoog. De voertuigen op de snelweg hebben allemaal een net iets andere snelheid, waardoor alle auto’s op elkaar gaan reageren. Hierdoor dient ieder voertuig te anticiperen op andere voertuigen, met als gevolg spookfiles (ineens van 100 km/u naar 0 km/u en na een paar seconde weer rijden). Het reageren tussen verschillende voertuigen gebeurd ook in bedrijven tussen de orders.

 

De bedrijven waar QRM het best van toepassing is, kenmerken zich door grote variatie in producten met lage volumes of maatwerk (ETO en MTO). Ordes hebben ook verschillende snelheden. In de QRM filosofie vanuit de systeem dynamica komt dit door 5 factoren die elkaar sterk beïnvloeden. Deze factoren zijn:

 

  1. Capaciteit bezetting (mens en machine)
  2. Variatie in bewerkingstijd
  3. Variatie in aankomsttijd
  4. Omsteltijden
  5. Seriegrootte

 

De bezetting (capaciteit) terug brengen naar 80% is één factor (knop) waar je aan draait. Dit brengt echter direct een interactie tot gevolg met de andere factoren. Al deze factoren zullen op elkaar afgestemd dienen te worden.

 

Terug naar het voorbeeld van de snelweg. Als we kijken naar output is de output in de ochtend spits waarschijnlijk hoger dan om tien uur ‘s avonds. Dit wordt veroorzaakt doordat de kans groot is dat om tien uur ‘s avonds de bezetting van de weg niet op 80% ligt, maar waarschijnlijk veel lager, misschien maar 30%.

 

Vanuit het flow denken in QRM gaan we op zoek naar het optimale punt waar de doorlooptijd zo kort mogelijk is en de output zo hoog mogelijk. Om dit punt te bereiken stemmen we de verschillende factoren op elkaar af totdat we de hoogst mogelijke flow hebben gecreëerd.

 

De factoren, variabele bewerkingstijd en aankomsttijd, hebben vooral te maken met het beperken van de variabelen. U denk nu vast; “maar veel variabiliteit dat is toch juist waar QRM goed van toepassing is?”. Dit is juist, maar de variatie proberen we wel te categoriseren. QRM noemt de categorisering Focus Target Market Segment (FTMS).

 

Op de openbare weg rijden alle voertuigen (fietsen, vrachtwagen, sportauto’s en gezinsauto’s op dezelfde rijbanen. Die hebben last van elkaar. Als we als voorbeeld een driebaansweg snelweg nemen is deze als volgt te categoriseren: de rechterbaan is bedoeld voor het vrachtverkeer +/- 80 km/u, de linkerbaan is voor de snelle voertuigen van 120+ km/u en de middelste baan varieert vaak tussen voertuigen die rijden tussen de 80 en 120km/u. Hiermee breng je een scheiding aan in snelheden op elke rijbaan, en beperk je de variatie. Dit zorgt ervoor dat de voertuigen minder snel met elkaar gaan reageren. Of anders gezegd, de voertuigen hoeven minder snel/vaak/ingrijpend te anticiperen. De voertuigen op de rijbaan voor hen rijden immers ongeveer met dezelfde snelheid.

 

Bij QRM implementaties creëren we diezelfde scheiding door middel van de FTMS voor elk type product of order. De categorisering van variabiliteit kan op verschillenden manieren toegepast worden. Bijvoorbeeld op basis van complexiteit van orders, bewerkingstijd, branche en bewerkingsstappen. Dit is voor elke bedrijf weer anders, dus maatwerk. QRM is dus veel meer dan alleen de bezetting terug brengen naar 80%. Het is zoeken naar de optimale flow in de variabiliteit die de wereld om ons heen vraagt.

 

Samen het werkproces
optimaliseren
van jouw bedrijf

Censor gaat de werkvloer op. Slimme mensen die observeren en analyseren. Pijn- en knelpunten zien en weten wat relevant is. Ze staan tussen de makers om zelf te zien en te ervaren. Geen studieboekwijsheden op afstand, maar direct vanaf de werkvloer: waar stroopt het op, wat gaat fout, wat frustreert, waar blijft de informatie achter: praktische observaties die blootleggen waarom het proces tekortschiet. Objectief gestaafd door analyse van procesdata.