Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Meer informatie.
Organisaties veranderen en verbeteren

Doeltreffend toekomstbestendig organiseren

De markt verandert vlot en onophoudelijk. Om daar effectief op te kunnen blijven reageren, zijn bedrijven gebaat bij een flexibele organisatiestructuur. Een structuur waarin de klantvraag centraal staat.

Dat de klant centraal staat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Waar het op neerkomt is dat alle mensen in een organisatie het elkaar mogelijk maken om de klant vlot te voorzien in zijn behoeften. We vragen ons af in hoeverre de klant centraal staat, als het antwoord op zijn vraag vertraging oploopt wanneer dit onnodig 'vast' komt te zitten in hogere managementlagen, protocollen of door vage bedrijfsregels.

Als een steen in een vijver
Censor werkt in opdracht van de directie en vanuit de middenstip van het bedrijf. Toekomstbestendig organiseren vraagt om een nieuwe beweging in een bedrijf. Een beweging die van binnenuit komt, gelijk een steen die je in een vijver gooit. De cirkelvormige rimpelingen vormen de golf van vernieuwing die zich organisatiebreed verspreid. Omdat in deze benadering uitgegaan wordt vanuit de essentie, het bestaansrecht van het bedrijf, is te allen tijde te herleiden waarom bepaalde veranderingen doorgevoerd worden.

180° anders denken
Censor heeft de methodiek '180° anders denken' ontwikkeld als start voor organisatieveranderingstrajecten, procesoptimaliseringstrajecten, verbetering van samenwerkingsprocessen en/of persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. '180° anders denken' kun je zien als een pas op de plaats (stap 0), waarin duidelijk wordt waar je als organisatie staat, waar je met z'n allen heen wilt en wat iedereen daarin te doen staat. Door middel van 180° anders denken maken we zichtbaar wat onzichtbaar is (geworden): door de waan van de dag, bureaucratie, marktdruk, de macht der gewoonte, gebrek aan lef, een teveel aan angst, e.d.

Organisatiedialoog
De kracht van 180° anders denken is dat het in korte tijd een zeer duidelijke, heldere en concrete richtingaanwijzer oplevert: die kant gaan we samen op en dit moeten we doen om te komen waar we zijn willen.

Gebruikmakend van de 180° anders denken-methodiek geven we de strategische gedachte betekenis in de operatie. Het levert een breed gedeelde stip aan de horizon op, waardoor het intuïtieve - "we moeten veranderen" - concreet wordt. Hierdoor ontstaat weer bezieling in de organisatie: "dit is waar we het voor doen!" Daarnaast levert het praktische input voor marketing, sales, organisatieontwikkeling, -verbetering en voor de persoonlijke leerweg van mensen. Het resulteert in gereedschap om strategie te laten werken in de praktijk.

Hoe we dit aanpakken
In een eendaagse sessie met een doorsnede van de organisatie, of (afhankelijk van de bedrijfsgrootte) in één- of meerdaagse sessies met de hele organisatie, laten we mensen uit alle gelaagdheden ‘meeweten’, ‘meedenken’ en’ meebeslissen’ over het werkend krijgen van de strategie. De ervaring leert dat mensen niet alleen het nut en de noodzaak voelen, maar dat ze met meer richtinggevoel en een grotere motivatie gaan meedoen bij de verbetering, ontwikkeling en innovatie van de gehele organisatie.

Dit is hoe wij werken
Het succes van een bedrijf is steeds meer afhankelijk van de wijze waarop het met snelle, complexe veranderingen in de markt omgaat. Censor heeft hiervoor speciale verbeter- en ontwikkeltrajecten ontwikkeld.

We staan je graag te woord:
Tel.: 013-5215615
e-mail: info@censor.nl