Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Meer informatie.
Europese subsidie voor een adviestraject

Zo zit het met ESF 2016/2017

Duurzame inzetbaarheid moet organisaties de komende jaren behoeden voor de negatieve gevolgen van vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt. De Europese Unie komt dit jaar met een subsidieregeling om bedrijven op dit vlak te steunen met 50% subsidie. W&B Consultants, samenwerkingspartner van Censor | Voor de verandering, ondersteunt jou bij deze aanvraag op basis van ‘no cure, no pay’.


Basisvoorwaarden regeling:
  • Het project moet minimaal een omvang van € 12.000,- en maximaal € 20.000,- hebben;
  • Dit levert maximaal 50% subsidie op (tussen de € 8.000,- en € 10.000,-);
  • Na toekenning moet minimaal 60% van de aangevraagde omvang worden uitgevoerd om gebruik te kunnen maken van de regeling;
  • De middelen moeten worden besteed aan de inhuur van een externe adviseur.

Het gaat om projecten gericht op gezond, competent, gemotiveerd en productief werken. Van indiensttreding tot aan pensionering. Projecten moeten zijn gericht op één of meerdere van onderstaande activiteiten:

  • Het bevorderen van gezond en veilig werken. Denk bijvoorbeeld aan een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
  • Het bevorderen van een leercultuur voor werkenden. Bijvoorbeeld het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
  • Het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden;
  • Het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden;
  • Het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap (bijv.: QRM-specialist);
  • Het bevorderen van een flexibele werkcultuur. Denk dan aan onder meer het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.


Aanstaande maandag 14 november start de aanmeldprocedure.
Wij adviseren je ruim voor die datum contact met ons op te nemen:

Telefoonnummer: 013-521 56 15
e-mail: info@censor.nl