Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Meer informatie.
Medewerkers beslissen over toekomst Censor

Directie neemt onverwacht ontslag

Tilburg/Renesse – Afgelopen vrijdag hebben Paul en Etienne, directeuren van Censor, hun ontslag ingediend bij de medewerkers. Tijdens de start van een werkweekend in Renesse werd deze geheel onverwachte mededeling gedaan. Desalniettemin werd de ontslagprocedure binnen tien minuten afgerond. “Dat ging gemakkelijker dan verwacht.”

Het gaat op dit moment goed met Censor. Met de komst van Mathieu Siemons als derde partner, heeft het schip de wind nog meer in de zeilen. “Een mooie gelegenheid om onze toekomstbestendigheid tegen het licht te houden,” aldus Paul, "we hebben te maken met onvermijdelijke personage-ontwikkelingen, we werken steeds meer celgeorganiseerd en ons team is ook veranderd. Daarom nemen wij nu ontslag. Aan jullie om de toekomst van Censor verder te bepalen." En weg waren ze...

“Door vandaag te kijken naar morgen, zien we wat er van ons verwacht wordt. Op alle vlakken.”

Met deze - best confronterende - vorm van wegdenken, hebben alle medewerkers van Censor bepaald hoe zij een toekomstbestendige bedrijfsstrategie voor zich zien: “Dit denkproces begeleiden we dagelijks binnen andere bedrijven. Erg leerzaam om dit proces zelf eens door te maken.”

Liever geen directeur-oude-stijl
Waar lopen we iedere dag tegenaan? Wat gaat er goed? Wat kan beter? Door dergelijke vragen te beantwoorden wordt helder waar sterke punten en ontwikkelkansen liggen. Op basis hiervan hebben de medewerkers een toekomstbestendig beeld van de bedrijfsstrategie en het directeurschap binnen Censor geschetst.

“Dit is wat we verwachten van onszelf en onze directeuren. Trouwens, van het woord ‘directeur’ willen we ook af. Dat is oude taal, uit een oud systeem dat niet meer werkt.”
Img 20160718 132744
Alle medewerkers van Censor + voormalige directie.

Droom
Op de vraag of Censor nog wel een directeur nodig heeft, komt geen eenduidig antwoord. "Alleen al het woord 'directeur' dekt de lading niet meer, maar een goed alternatief hebben we zo 1-2-3 niet. Waar we het wel unaniem over eens zijn, is dat we het voor elkaar mogelijk maken de klant verder te helpen. Dat klinkt als een open deur, maar denk maar eens aan vage bedrijfsregels of het hoger management dat dit streven – vaak onbewust en onbedoeld – dwarsboomt.” Verder zijn zaken als ruimte voor zelfontplooiing, duidelijk verwachtingsmanagement, meer samenwerken aan het ondernemingsresultaat en simpelweg ‘knopen doorhakken’ belangrijke punten binnen de geschetste bedrijfsstrategie van morgen.

“We weten nu duidelijk wat we willen en waar we met elkaar naartoe werken. Mocht ons hierin iets in de weg staan, dan is dat nu gemakkelijker te benoemen en kun je samen deze ‘blokkade’ wegnemen. Zo krijg je meer snelheid en dynamiek in de bedrijfsvoering. Dat werkt stukken prettiger, iedereen is erbij gebaat.”

Openstaande vacatures
Na het schetsen van een heldere, toekomstbestendige bedrijfsstrategie, hebben de medewerkers van Censor hun voormalige werkgevers uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Toevallig hebben zij ook nagedacht over het Censor van morgen. Wensen, verwachtingen en visies zijn naar elkaar uitgesproken.

“We wisten niet dat Paul en Etienne dit denkproces volledig aan ons overlieten. We wisten niet eens wat ons te wachten stond voor dit werkweekend, laat staan dat zij hun ontslag indienden. Dan is het extra bijzonder om te zien dat onze ondernemerswaarden (van medewerkers én mede-ondernemers) veelal op één lijn liggen. Met dit gegeven hebben we Paul en Etienne weer aangenomen als ‘directieleden’.”
Img 20160720 114003
Teambuilding: Wat doe je met wind? Juist, je gebruikt het in je voordeel!

Dat gaan we vieren
Censors stip aan de horizon is helder. Om met elkaar de juiste koers te houden, heeft een ochtend kitebuggyen ons geleerd effectief met windkracht om te gaan. Dat het waait is een gegeven, hoe je er slim en doeltreffend mee omgaat is een kunst. Teambuilding ten top!