Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Meer informatie.
Lean en QRM sluiten elkaar niet uit

Lean versus QRM: is er een verschil?

Allereerst: Quick Response Manufacturing en Lean Manufacturing sluiten elkaar niet uit. Onze ervaring leert dat ze elkaar versterken. Hoe? Dat leggen we graag uit.

Verschillen versterken elkaar
Quick Response Manufacturing (QRM) beschrijft principes en heeft gereedschappen die nauw verbonden zijn met de Lean-strategie. Hieronder vier punten die de verschillen duidelijk maken:

  • Lean focust zich op het wegnemen van verspillingen in het doorlopende ritme van lokale productieprocessen;
  • QRM legt de focus op het reduceren van bedrijfsbrede doorlooptijden;
  • Lean richt zich vooral op de productievloer en is geschikt voor producten met een stabiele vraag (d.w.z.: daar waar massaproductie (nog) van toepassing is);
  • QRM richt zich op de gehele organisatie (productievloer én kantoor) en is met name geschikt voor producten met een variërende vraag en klantordergestuurde productie (d.w.z.: hoge variatie, lage volumes).

Waar Lean-gereedschappen zich concentreren op de activiteiten waarbij direct betrokken medewerkers met het product bezig is (touch time), legt QRM de focus op de tussenliggende wachttijden.

Verschil lean qrm versterken censor

De combinatie van Lean en QRM werkt dus versterkend.

Dit is hoe wij werken
Het succes van een bedrijf is steeds meer afhankelijk van de wijze waarop het met snelle, complexe veranderingen in de markt omgaat. Censor heeft hiervoor speciale verbeter- en ontwikkeltrajecten ontwikkeld.

We staan je graag te woord:
Tel.: 013-5215615
e-mail: info@censor.nl