Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Meer informatie.
Censor speelt hierin sleutelrol

Meubelindustrie: 'Uitbreiden kennis en kunde noodzakelijk.'

In het laatste magazine van Expertisecentrum Meubel, ECM Update juli 2017, wordt het belang van kennis- en kundeontwikkeling wederom extra onderstreept. Om effectief te kunnen inspelen op de vlot veranderende marktvraag, die gebaat is bij snelle levertijden en lagere productiekosten, is het blijvend slimmer en beter organiseren een pré. Censor vervult hierin een belangrijke sleutelrol.

“Als consument ben je gewend aan snelle leveringen, vooral door de enorme groei van online winkelen. Dat is in B2B niet anders: klanten willen snel geholpen worden en geleverd krijgen met de juiste kwaliteit. Je zult als bedrijf dus goed georganiseerd moeten zijn met medewerkers die op de juiste manier inzetbaar zijn om dit waar te kunnen maken.” aldus Joost Verbeek van ECM over het waarom van het Slimmer (samen)werken-traject.

Slimmer (samen)werken
Met Censors bijdrage biedt ECM de training Slimmer (samen)werken van acht dagdelen aan, die voorafgegaan wordt door een bedrijfsscan. Verbeek: “Elk bedrijf heeft zijn eigen, unieke kenmerken. Daarom voeren we eerst een nulmeting uit om te bepalen waar een bedrijf op dat moment staat. Welke activiteiten zijn er al uitgevoerd op bijvoorbeeld het gebied van logistiek en planning, commercie, kwaliteit en veiligheid, ontwikkeling, management, personeelsbeleid en communicatie? Uit de bedrijfsscan komen zowel de verbetergebieden als de onderdelen waarop sterk gescoord wordt naar voren. Op basis van deze ‘bedrijfsbarometer’ wordt gekeken waarop in de maatwerktraining de accenten moeten liggen om te komen tot een zo goed mogelijk resultaat. Uitgangspunt is dat je niet zozeer meer in kosten denkt, maar vooral in tijd.”

"We vinden het belangrijk dat onze medewerkers hun kennis en kunde blijven uitbreiden. Dat is trouwens ook noodzakelijk in deze tijd waarin klanten terecht kritisch zijn."

De ervaring van Boerboom Hout BV
Boerboom Hout BV volgt enkele cursustrajecten bij ECM. De cursussen zijn voorafgegaan door het invullen van een competentiemeter op maat voor Boerboom. Zo werd duidelijk waar de wensen van de medewerkers lagen en ook over welke kennis en vaardigheden men al beschikte. Op basis van de uitkomsten is het opleidingstraject samengesteld, in het geval van CNC door het HMC. “We zijn nu aan het bekijken of er een vervolg voor een aantal werk- nemers kan plaatsvinden,” zegt Joost Verbeek van ECM.

Censor: klantcommunicatie en vernieuwend leidinggeven
Andere trajecten lagen op het gebied van klantcommunicatie – de vertaling van klantwens naar productie – en leidinggeven op de werkvloer. Deze cursussen worden uitgevoerd door Censor. Bas Boerboom, directielid: “We vinden het belangrijk dat onze medewerkers hun kennis en kunde blijven uitbreiden. Dat is trouwens ook noodzakelijk in deze tijd waarin klanten terecht kritisch zijn. Zes productiemedewerkers en onze onderhoudsmonteur hebben deelgenomen aan de cursus CNC voor gevorderden. Het ging om maatwerk, ontwikkeld op basis van wensen die we hebben geformuleerd over wat de deelnemers aan het eind van de cursus moesten kennen en kunnen. We merken dat een aantal van hen inmiddels minder begeleiding nodig heeft bij het omstellen van het ene product naar het andere; er zijn daarnaast ook minder foutmeldingen. Dat zijn positieve effecten in de dagelijkse praktijk dankzij dit traject.”

"Zo kunnen we doen wat we beloven en dat is ook nog eens goed voor het rendement dat we op onze projecten realiseren.”

Ook de cursus klantcommunicatie heeft veel gebracht binnen Boerboom. “Opvallend is, dat we ook meteen zijn gaan kijken hoe de interne communicatie verloopt. Want je zult deze eerst op orde moeten hebben, voordat je goed met klanten kunt overleggen. We zijn intern inmiddels gestructureerder gaan werken en inventariseren voortaan eerst tegen welke vragen we oplopen in de productie, voordat we bijvoorbeeld een offerte met levertijd aan de klant afgeven. Zo kunnen we doen wat we beloven en dat is ook nog eens goed voor het rendement dat we op onze projecten realiseren.”

Lees hier de volledige versie van ECM Update juli 2017