Minder afhankelijk zijn van leveranciers? Heerlijk!

‘Ja maar, we kunnen nog niet leveren, de leverancier komt zijn afspraken niet na. Het schijnt nog onderweg te zijn, maar het duurt zeker nog drie weken. Bel jij de klant om de latere leverdatum te bespreken?’ Dergelijke uitspraken komen dagelijks voor. Eigenlijk kan je zeggen: ‘Die onbetrouwbare toeleveranciers toch! Wij kunnen er niets aan doen, maar zijn wel de dupe.’

Toch moet de hand grotendeels in eigen boezem worden gestoken. Leveranciers zijn voor de gehele leverketen, voor ieder bedrijf heel belangrijk. Leveranciers bepalen, samen met het eigen bedrijf, de sterkte van de gehele keten. Daarmee is een bedrijf, in haar leverperformance, net zo sterk als haar zwakste leverancier. We snijden onszelf regelmatig in de vingers door de focus te veel op kosten te leggen, in plaats van op performance. Decennialang is het uitbesteden van eenvoudig werk aan lagelonenlanden populair geweest. Deels is dit nog zo. Echter, bedrijven ontdekken steeds meer dat wat op het eerste oog goedkoper lijkt door een daling van de directe arbeidskosten, in werkelijkheid veel duurder kan uitpakken. De afgelopen maanden heeft het coronavirus zeer veel invloed gehad (en nog steeds) op de internationale handel en samenwerking. Het is gebleken dat de wederzijdse afhankelijkheid erg groot is. Corona heeft aangetoond dat een geografisch uitgebreide supply chain erg storingsgevoelig is. Hoe groter de afstand, des te meer taal, cultuur en geografische ligging problemen kunnen vormen.

Lees het volledige artikel hier.

Bron: www.kwaliteit-in-bedrijf.nl

Samen het werkproces
optimaliseren
van jouw bedrijf

Censor gaat de werkvloer op. Slimme mensen die observeren en analyseren. Pijn- en knelpunten zien en weten wat relevant is. Ze staan tussen de makers om zelf te zien en te ervaren. Geen studieboekwijsheden op afstand, maar direct vanaf de werkvloer: waar stroopt het op, wat gaat fout, wat frustreert, waar blijft de informatie achter: praktische observaties die blootleggen waarom het proces tekortschiet. Objectief gestaafd door analyse van procesdata.