04 opleidingen
Opleidingen
Qrm color
Logo's bsgp verloop bronze

Nog in ontwikkeling

Logo's bsgp verloop silver
Logo's bsgp verloop gold

Nog in ontwikkeling

Logo's bsgp verloop platinum

Nog in ontwikkeling

Opleiding tot QRM Silver ® specialist

De QRM Silver ® specialist is in staat ondersteuning te bieden bij QRM-implementaties en fungeert hierbij als eerste aanspreekpunt voor collega’s in de organisatie. Hij kan eenvoudige vragen en kwesties vanuit een theoretisch oogpunt beantwoorden, verklaren en verhelderen. Organisaties die de QRM-bedrijfsstrategie als nieuwe aanpak implementeren, hebben een QRM-specialist (in opleiding) in huis om het veranderingsproces soepel te laten verlopen.

QRM is een bedrijfsstrategie die organisaties op basis van vier pijlers helpt haar bedrijfsprocessen anders in te richten. In deze opleiding staat de theoretische kennisbasis centraal, wordt de specialist bekwaam in het gebruiken van QRM-modellen en -instrumenten en toont hij aan hoe hij QRM in zijn organisatie effectief toepast.

Modules

De opleiding tot QRM Silver ® specialist is een MBO+/HBO-programma dat is opgebouwd uit 10 modules van elk één dagdeel. De opleiding wordt afgesloten met een tweeledige eindopdracht. Hieronder een overzicht van de modules en de onderwerpen die aan bod komen:

1. Waarom QRM?

* Bedrijven en de economie van ‘nu’
* Lever-, doorloop- en wachttijden
* Koud en warm werk
* Orders volgen

2. De sociale context

* Het sociale systeem in een organisatie
* Organiseren in de 21e eeuw
* De fases van veranderen
* Sociale dynamiek
* Dilemma’s bij veranderen (introductie)

3. Technisch tijddenken

* Live Job Mapping (LJM)
* Manufacturing Critical-path Time (MCT)
* QRM-getal
* Verstoringen

4. Systeemdenken

* Bezetting en variabiliteit
* Planning en reservecapaciteit
* Bottleneck
* Seriegrootte (one piece flow)
* Planningsacties

5. Organisatiedynamiek

* Bedrijfsprocessen
* Organisatiestructuur
* Sociaal systeem
* Denken en handelen vanuit de klantvraag
* Lineaire versus neurale communicatie

6. Anders organiseren

* Van hark- naar celstructuur
* FTMS: Focused Target Market Segment
* Rijbanen
* Werkcellen
* Opbrengsten werkcel
* Cross-training

7. Dilemma's bij veranderen

* Oplossen of anders benaderen
* Nodig hebben’ versus ‘willen hebben’
* Van lineaire naar neurale communicatie
* Zelfsturing: ‘zelf’ en ‘sturing’

8. Technische organisatiebrede aanpak

* Leveranciers
* Inkoop
* Klant en QRM
* Financiële gevolgen
* ERP en QRM

9. Toepassen in de praktijk

* QRM in jouw organisatie
* Jij als QRM-specialist
* QRM versus LEAN
* MCT-diagram
* Crosstraining organiseren

10. Managen van het sociale systeem

* Bedrijfsprocessen opschonen
* Organiseren door mogelijk te maken
* Gedrag als gevolg
* Management versus Leiderschap

Eindopdracht

De eindopdracht bestaat zowel uit een schriftelijk theorie-examen als een praktijkopdracht waarin je aantoont hoe jij als QRM-specialist de theorie in jouw eigen praktijk toepast.

Certificaat

Indien je:

 • Alle bijeenkomsten hebt bijgewoond
 • Het theorie-examen met een voldoende score hebt behaald
 • In de praktijkopdracht voldoende aantoont de theorie te kunnen toepassen

behaal je het Europees erkende certificaat QRM Silver ® specialist!

Om de kwaliteit van de opleiding te waarborgen, werken we nauw samen met de grondlegger van QRM: dr. Rajan Suri.

Direct voordeel

 • Je leert vanaf dag 1 op een andere, meer marktgerichte wijze denken
 • Je kunt direct stappen maken in het verkorten van doorlooptijden
 • Je ontwikkelt een kritische blik op het inzetten van verbeteringen
 • Je volgt een opleiding bij een CEDEO-erkende aanbieder

Doelgroep

Managers, externe consultants en facilitators van QRM

Investering

De investering voor de opleiding tot QRM Silver ® specialist bedragen:
Deelname: € 2.495,-
Kosten deelname examen: € 175,-
Kosten opname register: € 100,-

Kosten zijn excl. BTW.

 

Bekijk hier de planning voor de QRM Silver ® opleiding van Censor.

 

Opleiding content image

QRM-workshop

In korte tijd weten wat QRM (Quick Response Manufacturing) voor je organisatie betekent? Kom dan naar onze interactieve QRM-kennismakingsworkshop.

Op laagdrempelige wijze en door middel van verschillende simulatiespellen en gezonde discussies ervaar je actief wat QRM is. Wat onnodige wachttijden met je organisatieprocessen doen en hoe QRM jouw organisatie helpt doorlooptijden te verkorten.

Verschillende en veel voorkomende probleemstellingen komen aan het licht en worden in deze interactieve sessie uitgebreid besproken. Uiteraard is er de ook de mogelijkheid zelf een probleemcase voor te leggen, die ter plekke besproken en behandeld kan worden. In drie uur ben je voldoende op de hoogte van de vier fundamentele pijlers van QRM en kun je een start maken met verandering.

Voor wie is deze workshop?

Directeuren, managers, productieleiders, adviseurs, trainers en andere geïnteresseerden in het verbeteren van het aanpassingsvermogen en de reactiesnelheid binnen een bedrijf.

Kennismakingsworkshop QRM

Locatie: NBC Congrescentrum
Adres: Blokhoeve 1 - 3438 LC Nieuwegein
Datum: 12 april 2019
Tijd: 09:00 - 12:00
Kosten: € 150,- p/p (excl. BTW)

MCT-workshop

Workshop doorlooptijd bepalen met de MCT-methode

Steeds meer bedrijven zijn bezig met het invoeren van verbeteringen in de organisatie op basis van de QRM-strategie. Uit onze dagelijkse praktijk weten we dat het heel lastig kan zijn om de doorlooptijd, de MCT (Manufacturing Critical-path Time), goed te bepalen. Als je deze ervaring ook hebt, dan bieden we je de kans om aan een interactieve en praktische workshop MCT deel te nemen.

Schrijf je in en specialiseer jezelf nog meer in het vaststellen van je doorlooptijd via de MCT-methode!

Deze hands-on workshop biedt meer diepgang om tot een juiste MCT-bepaling te komen. De MCT-workshop is een praktische sessie, waarbij je aan de hand van een aantal praktijkcasussen leert hoe de MCT correct moet worden berekend. Je ontvangt ook enkele “tips en tricks” om in specifieke situaties de MCT goed toe te passen. Op een interactieve manier leer en ervaar je hoe de MCT voor je te laten werken om daarmee de doorlooptijd drastisch te reduceren. De workshop is in het Engels.

MCT-handleiding

Tijdens de workshop ontvang je de onlangs naar het Nederlands vertaalde ‘MCT-handleiding’ van Prof. Rajan Suri.

Voor wie is deze workshop?

QRM-specialisten, QRM-geïnteresseerden, directeuren, managers, productieleiders, adviseurs, trainers en andere geïnteresseerden in het verbeteren van de reactiesnelheid binnen/buiten een bedrijf.

MCT-workshop (inclusief lunch)

Locatie: The Dutch
Adres: Haarweg 3 - 4212 KJ Spijk
Datum: 7 juni 2019
Tijd: 09:30 - 14:00
Kosten: € 300,- p/p (incl. lunch)

QRM-spel

Censor heeft i.s.m. met haar Europese partners van het QRM Institute een nieuw en verfrissend QRM-spel opgezet.

Het spel:

Het QRM-spel behandelt het hele spectrum van Quick Response Manufacturing op een eenvoudige en laagdrempelige wijze. Het wordt gespeeld met minimaal 10 en maximaal 14 deelnemers of een veelvoud hiervan. Je start samen met je collega’s een productiebedrijf voor de vervaardiging van nummerplaten in allerlei variaties voor verschillende landen.

Na een algemeen ronde op voorwaarden van een ‘standaard’ bedrijf ga je aan de slag om het bedrijf en de samenwerking te optimaliseren op basis van de QRM-principes. De verbeteringen ga je samen zoeken. Je ontdekt hoe verbluffend eenvoudig het kan zijn om op basis van de QRM- pijlers aanpassingen in het bedrijf door te voeren om de doorlooptijd drastisch terug te brengen, de output te vergroten en de samenwerking te optimaliseren.

Spelopties:

 1. QRM-kennis en -spel
 2. QRM-spel

QRM-kennis en -spel

In deze variant wordt gestart met een QRM-workshop om kennis te maken met de vier pijlers van QRM. Op een laagdrempelige en soms speelse wijze leer je de benodigde kennis van QRM om het spel te kunnen spelen.

Hierna wordt het spel gespeeld op basis van de instructies en ondersteuning van twee QRM-specialisten.

QRM-spel

Indien er binnen de organisatie inmiddels de nodige QRM-kennis aanwezig is kan het spel direct gespeeld worden. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de vier pijlers van QRM bij de deelnemers volledig duidelijk zijn. Het spel wordt gespeeld op basis van de instructies en ondersteuning van twee QRM-specialisten.

QRM-spel

Kosten: € 200,- p/p
Info: Het is tevens mogelijk om het in de eigen organisatie te spelen (we hebben wel een voldoende grote ruimte nodig). Vraag naar de prijs indien het je incompany beter uitkomt.

Samenwerken

Opleiding Samenwerken in teams

Organisaties kiezen steeds vaker voor werken in teams met mensen die verschillende taken uitvoeren, ten opzichte van werken op afdelingen met mensen met dezelfde soort taken. Inmiddels weten we namelijk dat werken in divers samengestelde teams effectiever is dan werken binnen en met afdelingen. Want als in een team hand- en hoofdwerk samenkomen in vakmanschap, is bijna alles mogelijk voor de klant. Dit geldt in ieder geval voor bedrijven die het belangrijk vinden om meer en meer (confectie)maatwerk te gaan leveren en die daarin sneller willen zijn dan anderen.

Naast allerlei voordelen die we kunnen behalen met verdergaande automatisering is er op het gebied van samenwerking nog heel veel winst te behalen. Het lijkt erop alsof we dat in heel veel bedrijven zijn verleerd en dat terwijl samenwerking de hartslag van de organisatie bepaald. Het kan verregaande gevolgen hebben voor levertijd, kwaliteit en originaliteit.

Censor heeft in Quick Response Manufacturing (QRM) inmiddels veel ervaring opgedaan met het in praktijk brengen van deze eigentijdse bedrijfsbrede strategie. De ervaring heeft ons geleerd en onderzoek heeft bewezen dat hernieuwde en vernieuwde aandacht voor teamwork, teambuilding en teamresultaat belangrijk is voor het realiseren van ongekende verkorting van doorlooptijden en een betere samenwerking. Hetgeen natuurlijk van grote waarde is voor bedrijven die willen blijven meedoen in een wereld waar hetgeen vandaag is bedacht, bij wijze van spreken morgen gemaakt en geleverd moet kunnen worden.

Voor bedrijven die hoog willen inzetten op de kwaliteit en de effectiviteit van samenwerking heeft Censor| Voor de verandering, een opleiding vanuit de dagelijkse praktijk ontwikkeld die bestaat uit 10 bijeenkomsten van drie uur. Het hieronder benoemde programma is een open opleiding voor deelnemers uit verschillende bedrijven. Mocht je maatwerk willen voor je organisatie, dan kan dat natuurlijk ook.

Programma-onderdelen van de 10 bijeenkomsten

1. Het organiseren van samenwerken in teams

 • Het verschil tussen afdelingen, groepen en teams
 • Grenzen van het team bepalen: verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 • Harde voorwaarden bij de samenstelling van teams
 • Praktijkgericht werken in teams (rijbanen, toeritdosering en flow)

2. Het vormgeven van het samenspel tussen mensen

 • Harde randvoorwaarden voor een goed samenspel
 • Teamrollen, -taken en crosstrainen
 • Resultaatgericht samenwerken aan de klantvragen

3. Doelgericht communiceren

 • Herkennen van communicatiestijlen en omgaan met verschillen
 • Oordeelloos communiceren en de techniek van afspreken/aanspreken
 • Samenwerking met andere teams en management

4. Afstemming en overleg in de praktijk

 • Hulpmiddelen om vooruit te kunnen denken (bordoverleg / scrum)
 • Probleemoplossend denken
 • Ondernemen in de onderneming

5. Dienend leiderschap

 • De principes van zelfsturing
 • Het verschil tussen beslissen en besluiten
 • Doen is de beste manier van leren (action learning)
 • Leiderschap in een team: de aanvoerder!

6. Bedrijfsbezoek bij een organisatie die inmiddels enkele jaren succesvol werkt met teams. Het is een organisatie die werkt vanuit de QRM-principes.

De opleiding kan als individu gevolgd worden op basis van ‘open’ inschrijving. Het heeft echter onze sterke voorkeur de opleiding in de eigen organisatie uit te voeren, zodat met maatwerk vanuit en aan de dagelijkse praktijk gewerkt kan worden.

De kosten van deze training bedragen € 1.750,- per persoon voor een open inschrijving (vraag ons naar de planning). Een incompany investering is op aanvraag.

Samenwerken in teams

Kosten: € 1.750,-
Info: voor een open inschrijving, vraag ons naar de planning. Incompany investering is op aanvraag.

Leidinggeven

Opleiding Leidinggeven aan teams (managementniveau)

De leiderloze organisatie is een utopie, en de klassiek hiërarchie is achterhaald. Wat nu?

De wereld verandert, organisaties veranderen en leiderschap verandert mee. Gewoon omdat je in de nieuwe tijd niet meer uit voeten kunt met hoe we het altijd deden. Leiderschap vernieuwt zich steeds weer op een manier die past bij de tijd. We horen allerlei moderne benamingen waarmee bedrijven willen benadrukken dat zij het verschil willen maken: agile werken, self managing teams, het nieuwe werken, celstructuren, enzovoort.

Er zijn mensen die dit af doen als een modegril en weer anderen die zeggen dat we wel zullen moeten. Een losgeslagen boel of de strakke hand, zelfsturende teams of management, vrijheid of controle; was het maar zo makkelijk om hieruit te kiezen. Het is namelijk allemaal niet zo zwart-wit.

Ga er maar aanstaan om leidinggevende te zijn in de 21e eeuw. Automatisering, robotisering, functies die veranderen, mensen die moeten meebewegen. Voor managers, die hoog willen inzetten op de kwaliteit en de effectiviteit van leidinggeven, heeft Censor een opleiding ontwikkeld die bestaat uit 5 bijeenkomsten van 1 dag. Het hieronder benoemde programma is een open opleiding voor deelnemers uit verschillende bedrijven. Mocht je maatwerk willen voor je organisatie, dan kan dat natuurlijk ook.

De 5 dagen (bijeenkomsten) bestaan uit de volgende modules:

 1. De sociale context van je organisatie
  • De veranderende wereld
  • Veranderende organisaties
  • Veranderend leiderschap
 2. Organisatiedynamiek (gastspreker Tilburg University)
  • Van werken op afdelingen naar werken binnen teams/cellen
  • Werken aan een positieve sfeer
  • De rol van een katalysator
 3. Dilemma’s bij veranderen
  • Omgaan met spanning tussen oud en nieuw
  • Het duiden en bespreken van organisatiedilemma’s
  • Leiderschapsdilemma’s en kwetsbaar zijn
 4. Managen van het sociale systeem
  • Doen is de beste manier van leren (experience based learning)
  • Sturen op basis van inspiratie, geloof en vertrouwen
  • Ontwikkelingspsychologie voor volwassenen
 5. Sociale filosofie (gastdocent)
  • Het bevorderen van wederzijds begrip
  • Fouten maken moet (lerend leven)
  • Van discussie naar dialoog (chief listening officer)
 6. Leiderschap bij zelfsturend werken
  • Leidinggeven aan zelfsturende teams
  • De dragers van zelfsturing
  • Faciliterende condities
 7. Vertizontaal communiceren
  • Tussen ziel en zakelijkheid (betrokken met professionele afstand)
  • Identiteit en imago (van interne marketingideeën en -doelstellingen)
  • Staan voor je verhaal (dragend leiderschap)
 8. Praktijkmodule: de kunst van leidinggeven (museum de Pont Tilburg)
  • Van 2D naar 3D leiderschap
  • Verdiepend leiderschap
  • Inspirerend leiderschap
 9. De wetenschap over organisatie- en leiderschapsontwikkeling
  Gastsprekers Tilburg University
 10. Op eigen voeten: je eigen leiderschapsontwikkeling
  • Het Hollywood scenario (bewuste personage-ontwikkeling)
  • Leiderschapsdoelen
  • Leiderschapsagenda 2019 / 2020

De training kan als individu gevolgd worden op basis van ‘open’ inschrijving. Het heeft echter onze sterke voorkeur dit te doen op het bedrijf, zodat met maatwerk gewerkt kan worden vanuit de dagelijkse praktijk.

De kosten van deze training bedragen € 2.495,- per persoon voor een open inschrijving (vraag ons naar de planning). Een incompany investering is op aanvraag.

Leidinggeven aan teams

Info: voor een open inschrijving, vraag ons naar de planning. Incompany investering is op aanvraag.

Inschrijven voor QRM-silver

 • mm/dd/jjjj
 • Door dit formulier te versturen gaat u akkoord met onze privacyverklaring en verkoopvoorwaarden.
Stuur ons een e-mail
 • Door dit formulier te versturen gaat u ermee akkoord dat wij de gegevens die u heeft ingevuld gebruiken om contact met u op te nemen. Onze privacyverklaring vind u hier.
Inschrijven QRM-workshop
 • dd/mm/jjjj
 • Door dit formulier te versturen gaat u akkoord met onze privacyverklaring en verkoopvoorwaarden.
Inschrijven MCT-workshop
 • dd/mm/jjjj
 • Door dit formulier te versturen gaat u akkoord met onze privacyverklaring en verkoopvoorwaarden.
Inschrijven QRM-Spel
 • dd/mm/jjjj
 • Door dit formulier te versturen gaat u akkoord met onze privacyverklaring en verkoopvoorwaarden.
Inschrijven Samenwerken
 • dd/mm/jjjj
 • Door dit formulier te versturen gaat u akkoord met onze privacyverklaring en verkoopvoorwaarden.
Inschrijven Leidinggeven
 • dd/mm/jjjj
 • Door dit formulier te versturen gaat u akkoord met onze privacyverklaring en verkoopvoorwaarden.
Stel een vraag
 • Door dit formulier te versturen gaat u ermee akkoord dat wij de gegevens die u heeft ingevuld gebruiken om contact met u op te nemen. Onze privacyverklaring vind u hier.
Aanmelden voor de nieuwsbrief
Aanmelden op de nieuwsbrief
 • Door dit formulier te versturen gaat u ermee akkoord dat wij de gegevens die u heeft ingevuld gebruiken om contact met u op te nemen. Onze privacyverklaring vind u hier.