Over Censor

Censor is een compacte organisatie van experts. Geen dikke rapportenschrijvers, maar mensen die aan de slag gaan met een doordachte, resultaatgerichte aanpak. Wij kennen de praktijk van projectgerichte organisaties die klantspecifieke producten of diensten realiseren. We kennen de directiekamer én de werkvloer. We gebruiken geen moeilijke vaktermen, maar zeggen waar het op staat.

Onze
organisatie

Censor is geen schijvenorganisatie. Je hebt direct contact met de Censor professional. Een expert die hands on voor je werkt en zich niet verschuilt aan een tafelvol urenschrijvers die weinig toevoegen maar wel de kosten omhoogjagen. Als het om kosten gaat, ook daarin zijn we helder en transparant. Op een groot deel van onze advies- en opleidingstrajecten kun je subsidie krijgen. We informeren je graag of dat ook in jouw situatie opgaat.

Partnerships

Tilburg University

Extended Master Program

  • Organization and Management Studies

In opdracht van Censor analyseren studenten organisatorische problemen zoals ineffectieve communicatie tussen afdelingen en formuleren ze oplossingen gebaseerd op onderzoek

  • Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

QRM Institute Brussels

Het QRM Instituut is een internationaal netwerk van organisaties die samenwerken om Quick Response Manufacturing (QRM) naar zoveel mogelijk bedrijven en professionals te verspreiden. Het QRM Instituut organiseert workshops en conferenties, verzorgt educatief materiaal en certificeringen, doet onderzoek en publiceert artikelen.

Ons team