Personeelstekort opvangen door multi-inzetbaar personeel

Op dit moment is het makkelijker om je eigen personeel te behouden dan om nieuwe medewerkers te werven. In het tweede kwartaal van 2022 staan er 133 vacatures open tegenover 100 werklozen. De toegenomen arbeidskrapte is het resultaat van een aanhoudende groei van het aantal vacatures en een verdere daling van het aantal werklozen in Nederland.

Ongebalanceerde arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is niet meer in balans. Dit zorgt voor een personeelstekort. Er zijn verschillende redenen voor de instabiliteit binnen de arbeidsmarkt. Zo heeft corona een grote invloed gehad op het aantal beschikbare banen, maar ook vergrijzing en de schommelingen van de economische groei op korte termijn hebben een invloed op de arbeidskrapte. Het aantal beschikbare banen is tijdens de coronatijd flink gedaald. Nu de economie weer groeit, ontstaat er een krapte tussen de vraag en het aanbod van werk.

Personeelstekort opvangen

Er zijn verschillende oplossingen voor het opvangen van het personeelstekort. Creëer aantrekkelijkere arbeidsomstandigheden voor de mensen die nu thuis zitten maar wel willen werken. Ook parttimers motiveer je hierdoor extra om meer te gaan werken. Toch blijft het werven van nieuw personeel in deze tijd lastig. Het is daarom slim om als organisatie te kijken wat de mogelijkheden zijn om het personeelstekort op te vangen binnen je organisatie, met de werknemers die je al hebt.

Flexibel inzetten van personeel

Een andere manier om personeelstekorten op te vangen en om een betere samenwerking te krijgen binnen je team, is het flexibel inzetten van je personeel. Het flexibel inzetten van je personeel is nodig door de volgende drie factoren: veranderingen in de afzetmarkt, veranderingen in de arbeidsmarkt en veranderingen in het productieconcept. Bij Censor zorgen wij ervoor dat je binnen jouw bedrijf functionele flexibilisering kan gaan toepassen. Dit houdt in dat er een multi-inzetbaarheid ontstaat op de drie verschillende manieren. Multi-inzetbaarheid van taken van collega’s, de multi-inzetbaarheid van leidinggevende taken en de multi-inzetbaarheid tussen verschillende afdelingen.

Personeel opleiden 

In de praktijk merk je vaak dat er geen goede aansluiting is tussen de leeromgeving en de praktijk. Een betere aansluiting tussen vraag en aanbod is noodzakelijk. Personeel moet een leven lang door kunnen leren. Daarnaast is er door de personeelstekorten op dit moment ook schaarste op specifieke nieuwe functies. Het komt vaak voor dat deze kennis niet altijd direct aanwezig is in de markt. Binnen Censor worden er verschillende opleidingen aangeboden die jouw personeel de mogelijkheid geven om zich verder te ontwikkelen binnen jouw bedrijf.

Wil je meer weten?

In een vrijblijvende afspraak informeert Censor je over de mogelijkheden op het gebied van ontwikkeling en leren. Door middel van een competentiematrix maken wij een analyse van de multi-inzetbaarheid van jouw medewerkers. Maak een gerichte aanpak voor duurzame inzetbaarheid, daar profiteren jij en jouw medewerkers van.

Samen het werkproces
optimaliseren
van jouw bedrijf

Censor gaat de werkvloer op. Slimme mensen die observeren en analyseren. Pijn- en knelpunten zien en weten wat relevant is. Ze staan tussen de makers om zelf te zien en te ervaren. Geen studieboekwijsheden op afstand, maar direct vanaf de werkvloer: waar stroopt het op, wat gaat fout, wat frustreert, waar blijft de informatie achter: praktische observaties die blootleggen waarom het proces tekortschiet. Objectief gestaafd door analyse van procesdata.