Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Meer informatie.

QRM by Censor

Een complete aanpak op het gebied van opleiding en implementatie

Quick Response Manufacturing (QRM) is een andere manier van werken die in de hele organisatie merkbaar is. Organisatieverandering is voor iedereen in de organisatie spannend en wordt ook vaak als lastig ervaren. Als je QRM echter stap voor stap en met de juiste begeleiding implementeert, je einddoel goed voor ogen houdt en hierover steeds helder met je collega's communiceert, betekent het vooral een positieve wending in je organisatie. Mensen werken sneller, slimmer en ook nog eens met meer plezier!QRM Specialistenopleiding

De QRM-specialist is in staat ondersteuning te bieden bij QRM-implementaties en fungeert hierbij als eerste aanspreekpunt voor collega's in de organisatie. Hij kan eenvoudige vragen en kwesties vanuit een theoretisch oogpunt beantwoorden, verklaren en verhelderen. Organisaties die de QRM-bedrijfsstrategie als nieuwe aanpak implementeren, hebben een QRM-specialist (in opleiding) in huis om het veranderingsproces soepel te laten verlopen.

QRM is een bedrijfsstrategie dat organisaties op basis van vier pijlers helpt haar bedrijfsprocessen anders in te richten. In deze opleiding staat de theoretische kennisbasis centraal, leert men bekwaam worden in het gebruiken van QRM-modellen en -instrumenten en toont hij aan hoe hij QRM in zijn organisatie effectief toepast.

De opleiding tot QRM-specialist is een hbo-programma dat is opgebouwd uit 10 modules van elk één dagdeel. De opleiding wordt afgesloten met een tweeledige eindopdracht. Hieronder een overzicht van de modules en de onderwerpen die aan bod komen:

1. Waarom QRM?
 • Bedrijven en de economie van 'nu'
 • Lever-, doorloop- en wachttijden
 • Koud en warm werk
 • Orders volgen


2. De sociale context
 • Het sociale systeem in een organisatie
 • Organiseren in de 21e eeuw
 • De fases van veranderen
 • Sociale dynamiek
 • Dilemma's bij veranderen (introductie)


3. Technisch tijd-denken
 • Live Job Mapping (LJM)
 • Manufacturing Critical-path Time (MCT)
 • QRM-getal
 • Verstoringen


4. Systeemdenken
 • Bezetting en variabiliteit
 • Planning en reservecapaciteit
 • Bottleneck
 • Seriegrootte (one piece flow)
 • Planningsacties


5. Organisatiedynamiek
 • Bedrijfsprocessen
 • Organisatiestructuur
 • Sociaal systeem
 • Denken en handelen vanuit de klantvraag
 • Lineaire versus neurale communicatie


6. Anders organiseren
 • Van hark- naar celstructuur
 • FTMS: Focused Target Market Segment
 • Rijbanen
 • Werkcellen
 • Opbrengsten werkcel
 • Cross-training


7. Dilemma's bij veranderen
 • Oplossen of anders benaderen
 • 'Nodig hebben' versus 'willen hebben'
 • Van lineaire naar neurale communicatie
 • Zelfsturing: 'zelf' en 'sturing'


8. Technische organisatiebrede aanpak
 • Leveranciers
 • Inkoop
 • Klant en QRM
 • Financiële gevolgen
 • ERP en QRM


9. Toepassen in de praktijk
 • QRM in jouw organisatie
 • Jij als QRM-specialist
 • QRM versus LEAN
 • MCT-diagram
 • Cross-training organiseren


10. Managen van het sociale systeem
 • Bedrijfsprocessen opschonen
 • Organiseren door mogelijk te maken
 • Gedrag als gevolg
 • Management versus Leiderschap


Eindopdracht
De eindopdracht bestaat zowel uit een schriftelijk theorie-examen als een praktijkopdracht waarin je aantoont hoe jij als QRM-specialist de theorie in jouw eigen praktijk toepast.

Certificaat
Indien je ... :
 • ... alle bijeenkomsten hebt bijgewoond;
 • ... het theorie-examen met een voldoende score hebt behaald;
 • ... en in de praktijkopdracht voldoende aantoont de theorie te kunnen toepassen ...

... behaal je een Europees erkend QRM-speciliastencertificaat!

Lees meer over de opleiding tot QRM-specialist en meld je aan via deze link.

Implementatie van QRM
Het implementeren van QRM als nieuwe bedrijfsstrategie is een langdurig proces dat stap voor stap doorlopen wordt in verschillende fasen. Om met QRM vlot te kunnen reageren op de alsmaar veranderende markt, dient het bedrijf haar traditionele harkmodel te veranderen naar een dynamische celstructuur. Dit proces doorloopt men door telkens kleinschalige experimenten - zogenaamde 'pilots' - op te zetten die in deze dynamische structuur kunnen functioneren. Stap voor stap verandert de organisatiestructuur: van een ouderwets, hiërarchisch harkmodel naar een toekomstbestendige, dynamische celstructuur.

Qrm by censor implementatiefases

Gedurende deze implementatiefase is het van groot belang dat één van de medewerkers in de organisatie de rol van een QRM-specialist op zich neemt. Hiervoor bieden wij de twee bovenstaande specialistenopleidingen aan.

Quick Response Manufacturing iets voor jouw bedrijf? We leggen graag uit wat het is in één van onze kennismakingsworkshops. Lees meer over de workshop via deze link

Eens verder praten over QRM-mogelijkheden? Neem dan gerust contact op, of lees meer over de vier QRM-pijlers hier