QRM by Censor

Quick Response Manufacturing (QRM) is een andere manier van werken die in de hele organisatie merkbaar is. Organisatieverandering is voor medewerkers spannend en wordt ook vaak als lastig ervaren. Als je QRM echter stap voor stap en met de juiste begeleiding gaat implementeren, je einddoel goed voor ogen houdt en hierover steeds helder met je medewerkers communiceert betekent het vooral een positieve wending in je organisatie. Mensen werken sneller, slimmer en ook nog eens met meer plezier!
Quick Response Manufacturing iets voor jouw bedrijf? We leggen graag uit wat het is en hoe het je verder helpt. Eens verder praten over QRM-mogelijkheden? Neem dan gerust contact op.

Qrm by censor pocketboek
Vraag 'm nu aan!
Vraag via qrm@censor.nl hét QRM-boek aan. Speciaal voor ondernemers die ook geloven dat het sneller, soepeler en slimmer kan.

We staan je graag te woord:
Tel.: 013-5215615
e-mail: qrm@censor.nl


QRM, omdat de klant veeleisender is dan ooit…
We zien het om ons heen gebeuren. De consument wil meer keuze en meer toegevoegde waarde. We willen geen lamp van Philips, maar licht naar onze eigen kleur en smaak, liefst ‘smart’ op afstand regelbaar. En als we dat vandaag bedenken, dan willen we het morgen in huis hebben.
Qrm by censor want klant is veeleisend 2
Toegevoegde waarde, variatie en snelheid zijn belangrijker dan ooit tevoren. We willen producten of diensten die het ons makkelijker maken en liefst zo snel mogelijk. Wachten is niet van deze tijd. Het bestellen op internet is gemeengoed geworden. Vandaag bestellen en morgen in huis is heel normaal. De consument bepaalt en de jeugd is niet anders gewend. Dat merken alle partijen in de keten van toeleveranciers. Er is eigenlijk geen keuze: het is meegaan of afhaken.

Het is voor alle organisaties van belang op een adequate manier in te spelen op de snelle veranderingen. Met QRM kan dat op een duurzame en integrale manier.

QRM, hoe het werkt
Bij QRM draait alles om tijd: het verkorten van doorlooptijden in het gehele voortbrengingsproces, in alle hoeken en gaten van een bedrijf of organisatie. Het concentreren op de doorlooptijd heeft effect op alle aspecten van de bedrijfsvoering!

QRM vraagt om lef
QRM is een bedrijfsbrede strategie, die je organisatie slagvaardiger, flexibeler en sneller maakt. Hetgeen je merkt in je portemonnee. Het écht toepassen van QRM vraagt durf en lef om dingen fundamenteel anders te doen, ongebruikelijke keuzes te maken en weloverwogen beslissingen terug te draaien.

Omdat bedrijven van 'kosten-denken' naar 'tijd-denken' evolueren
Inmiddels zijn er voorbeelden van bedrijven die hun productie uit lageloonlanden hebben teruggehaald, na QRM te hebben omarmd (reshoring). Het produceren in lageloonlanden zal goedkoper zijn, maar alle bijkomende kosten voor transport, uitbesteding en communicatie met toeleveranciers worden aanmerkelijk lager als productie weer in Nederland of mogelijk zelfs in eigen huis wordt gedaan. Dat zijn kostencomponenten die vaak gemakshalve niet meegenomen worden. ‘Dat valt wel mee’, is een regelmatig gehoorde reactie. Maar, in beginsel gaat het niet om kostendenken, maar om tijddenken. Om het reduceren van wachttijden, ritme in de processen en snel schakelen.

Anders organiseren
QRM is anders (samen)werken, anders organiseren, anders communiceren. Op een manier die past bij de toekomst die vandaag al zichtbaar is.

Wat als onze hersenen zouden werken zoals onze bedrijven?
Lineaire communicatie
Wat als onze bedrijven zouden werken als onze hersenen?
Neurale communicatie

Quick Response Manufacturing iets voor jouw bedrijf? We leggen graag uit wat het is en hoe het je verder helpt. Eens verder praten over QRM-mogelijkheden? Neem dan gerust contact op.

Dit is hoe wij werken
Het succes van een bedrijf is steeds meer afhankelijk van de wijze waarop het met snelle, complexe veranderingen in de markt omgaat. Censor heeft hiervoor speciale verbeter- en ontwikkeltrajecten ontwikkeld.

We staan je graag te woord:
Tel.: 013-5215615
e-mail: qrm@censor.nl