Durf te groeien, pak de tijd

Metaalwarenfabriek Blozo pakt wachttijden aan

Bij metaalbewerkingsbedrijf Blozo in Vlaardingen is in een jaar tijd veel veranderd. Er heerst nu rust op de werkvloer, er wordt meer gelachen en de medewerkers voelen zich betrokken bij alles wat er gebeurt. Ondertussen worden de orders sneller en beter verwerkt. Waar voorheen regelmatig werd overgewerkt of uitzendkrachten moesten worden ingeschakeld, wordt nu met de vaste ploeg binnen de normale werktijden veel meer output gerealiseerd.

Het zijn de eerste resultaten van het veranderingstraject dat precies een jaar geleden is ingezet. Samen met Censor voor de verandering is het fundament gelegd voor QRM, Quick Response Manufacturing. Dit is een bedrijfsstrategie die tot doel heeft de bedrijfsresultaten te optimaliseren door het verhogen van de reactiesnelheid en de flexibiliteit. Met de focus op (doorloop)tijd worden proces en medewerkers ontwikkeld.

Kenmerkend in de aanpak van Censor: de mens staat centraal. En dat werkt, ziet Michael Röder, strategie & innovatie adviseur bij Blozo: “Als je op een goede manier het potentieel van de mensen aanspreekt, ervoor zorgt dat ze goed in hun vel zitten en prettig kunnen werken, zie je dat ze veerkrachtig zijn en tot verbazingwekkende prestaties in staat zijn.”

Reductie zoektijden

Blozo is in alle opzichten in beweging. Zowel in de uitstraling van het bedrijf (nieuwe website en huisstijl) als op kantoor (zit/sta meubilair, flexibele werkplekken, een nieuwe telefooncentrale) en in de productieruimte is alles aangepakt. Belangrijk daarbij: de medewerkers hebben zelf invloed op alle ontwikkelingen. Want zo creëer je betrokkenheid.

Het meest zichtbaar zijn de veranderingen in de werkplaats. De gereedschapskarren voor elke individuele medewerker zijn verdwenen. Alle gereedschappen hangen nu keurig geordend op borden bij de werkplekken, die zijn geoptimaliseerd volgens de 5S-methode. Dankzij crosstrainingen zijn de medewerkers op meerdere plekken inzetbaar. Op de vloer zijn vakken, lijnen en andere markeringen aangebracht, die routes aangeven en de plekken waar materialen en onderhanden werkstukken moeten staan. Hierdoor is voor iedereen duidelijk en overzichtelijk waar alles staat. Dit heeft gezorgd voor een enorme reductie van de zoektijden naar gereedschappen en materialen.

De processen binnen Blozo zijn inzichtelijk gemaakt. Iedereen weet hoe de orders door het productieproces stromen.

Gedoseerde aanvoer

Daarnaast zijn de processen binnen Blozo inzichtelijk gemaakt. Iedereen weet hoe de orders door het productieproces stromen, welke snel gaan en welke minder snel, wat de korte orders zijn en wat de langere. De medewerkers worden niet meer overladen met werk, waar geen eind aan lijkt te komen, maar krijgen dit gedoseerd aangevoerd. ’s Morgens staan de pallets met materiaal klaar, waarna de teamleden met elkaar overleggen hoe ze dat gaan verwerken. Ze overleggen met elkaar en maken keuzes. Vanuit hun vakmanschap zijn ze ook organiserend bezig.

Zodra ze hun werk hebben gedaan, zien ze het onmiddellijk wegstromen naar het volgende station. Dat geeft een fijn gevoel; een gevoel dat je werk belangrijk is en bijdraagt aan het eindresultaat. Daarbij is de samenwerking en de samenhang tussen de verschillende afdelingen/teams bevorderd. Staan er bij het ene team maar drie pallets en bij een ander twintig, dan gaan er mensen van het ene team naar het andere. De medewerkers ondersteunen elkaar waar nodig. Afdelingen zijn teams geworden zonder muurtjes ertussen. Zo ontstaat flow, de fundering van QRM: het werk stroomt zo snel mogelijk door het productieproces, met zo min mogelijk wachttijden, opstoppingen en overpakmomenten. Er is veel minder tussenopslag en dat merken ze bij Blozo: op een plek waar vroeger volgepakte stellingen stonden, is nu een funhoek voor de pauzes gerealiseerd; met dartborden, een tafelvoetbalspel en tafels met banken. Ingericht naar de wensen van de medewerkers zelf.

Het hele proces verloopt natuurlijk met vallen en opstaan. De ene medewerker pikt de veranderingen makkelijker op dan de ander. Maar het kantelpunt is al lang geweest. Cynisme dat er her en der aanvankelijk wel was, heeft plaatsgemaakt voor geloof dat de veranderingen het werk leuker maken en echt wat opleveren. Michael Röder: “Je duwt mensen buiten hun comfortzone, maar biedt ze tegelijk een veilige omgeving, waardoor ze meer durven. Ze zijn niet bang om te vallen.”

Alle gereedschappen hangen nu keurig geordend op borden bij de werkplekken, die zijn geoptimaliseerd volgens de 5S-methode.

Minder verstoringen

De klanten proeven de veranderingen. Blozo wil voor hen een dienstverlener zijn die met een korte doorlooptijd mooie oplossingen genereert en een goede service biedt. En met wie het prettig zaken doen is. De klanten waardeerden altijd al de prijs en de kwaliteit van de oplossingen van Blozo, maar gaven tegelijkertijd regelmatig aan dat het wel wat sneller mocht. Doordat de doorlooptijden nu zijn versneld kunnen de orders sneller worden behandeld en worden de levertijden al voorzichtig wat korter. Dit komt onder andere doordat er veel minder verstoringen zijn, de uitval is bijvoorbeeld erg verminderd. Michael Röder: “Zonder ons specifiek op de verstoringen te richten maar puur door te werken aan het QRM-fundament, is 60 procent van de verstoringen verdwenen. De mensen hoeven zich niet meer bezig te houden met randzaken, maar kunnen zich concentreren op datgene waar het werkelijk om gaat: het toevoegen van waarde aan het product voor de klant. We kunnen hierdoor ook sneller schakelen. Een proto of sample kunnen we nu binnen een of twee dagen leveren in plaats van enkele weken. Er was bij Blozo altijd al een hoge bereidheid om oplossingen te vinden voor de klant en die kracht is alleen maar versterkt. We zijn een enorm flexibele organisatie aan het worden, die oplossingen op een steeds hoger niveau biedt.”

Die proefballonnetjes waren goede ideeën, maar zonder een duidelijke visie en een goede uitvoering, strandden de meesten voortijdig. “Veel problemen probeerden we… (lees verder).

Samen het werkproces
optimaliseren
van jouw bedrijf

Censor gaat de werkvloer op. Slimme mensen die observeren en analyseren. Pijn- en knelpunten zien en weten wat relevant is. Ze staan tussen de makers om zelf te zien en te ervaren. Geen studieboekwijsheden op afstand, maar direct vanaf de werkvloer: waar stroopt het op, wat gaat fout, wat frustreert, waar blijft de informatie achter: praktische observaties die blootleggen waarom het proces tekortschiet. Objectief gestaafd door analyse van procesdata.