QRM biedt dé oplossing voor de toenemende regeldruk bij accountants

Veel accountantskantoren dreigen vanwege de toenemende regeldruk te stoppen met wettelijke controles. Het speelt al langer dat kantoren hun controlevergunning aan de wilgen hangen, maar de trend versnelt. In 2015 waren er nog 370 firma’s die een zogeheten Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties) -vergunning hadden. Inmiddels zijn dat er nog 265. En die dalende lijn is volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM) nog niet ten einde.

Accountantskantoren staan onder druk. Zij hebben vaak niet de mogelijkheden om te investeren in de digitalisering van hun werkzaamheden en ook de kosten van de auditpraktijken lopen op als gevolg van de strengere wet- en regelgeving.

Hoek en Blok

Hoek en Blok is één van die accountantskantoren die deze controles uitvoert. Op regionaal niveau zijn zij de belangrijkste partner van het MKB. Hoek en Blok heeft gekozen voor een andere aanpak. Zij zijn namelijk het eerste accountantskantoor ter wereld dat werkt met Quick Response Manufacturing (QRM). Daardoor gaan de controles veel sneller en nemen de marges op de controle toe. Intern is er meer rust en werkplezier, ondanks de toenemende regeldruk.

QRM zorgt voor tijdswinst

Vanuit de dienstverlening van Hoek en Blok is het bureau vaak met verschillende projecten bezig voor hun klanten. Door middel van QRM hebben ze de capaciteit om dat nóg beter te doen. Voornamelijk in de voorfase en in de controlepraktijk zelf bleek er veel tijdswinst te behalen. Door te denken in tijd loopt een order veel sneller door de organisatie.

Meer marges per opdracht

Na een jaar zijn de resultaten bij Hoek en Blok duidelijk zichtbaar. Door meer als team te functioneren en de accountant actief te betrekken bij het proces zijn wachttijden drastisch verminderd. Dit resulteert in een doorlooptijdsverkorting van minimaal 30%. Met deze aanpak worden dezelfde opdrachten, in minder tijd en met hogere kwaliteit afgerond, waardoor de marges van het bureau stijgen. Daarmee biedt QRM een oplossing voor het voldoen aan de hoge eisen van accountantsorganisaties met een Wta-vergunning, zonder daarbij de kwaliteit van de controles te verliezen.

Hiermee laat Hoek en Blok zien dat de bedrijfsfilosofie van QRM ook werkt binnen de zakelijke dienstverlening. De toenemende regeldruk heeft voor hen geen invloed op de snelheid en kwaliteit van de controles die ze uitvoeren.

Samen het werkproces
optimaliseren
van jouw bedrijf

Censor gaat de werkvloer op. Slimme mensen die observeren en analyseren. Pijn- en knelpunten zien en weten wat relevant is. Ze staan tussen de makers om zelf te zien en te ervaren. Geen studieboekwijsheden op afstand, maar direct vanaf de werkvloer: waar stroopt het op, wat gaat fout, wat frustreert, waar blijft de informatie achter: praktische observaties die blootleggen waarom het proces tekortschiet. Objectief gestaafd door analyse van procesdata.