Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Meer informatie.
Artex: van eilandjesdenken naar bruggen bouwen

'LEAN Manufacturing bespaart ons tonnen per jaar'

Artex zocht naar mogelijkheden om de kennis en vaardigheden van zowel het kader als het productiepersoneel te verbeteren. Eerder al had men bij Artex positieve ervaringen opgedaan met een door Censor verzorgde training Productieleider aan enkele medewerkers.

Uit besprekingen met Censor werd duidelijk dat Lean Manufactering als het uitgangspunt bij uitstek diende voor de gevraagde verbeterprocessen. Op basis daarvan ontwikkelde Censor voor Artex een aantal maatwerktrainingen. Tot de onderbouwing daarvan behoorde ook wat andere klanten/bedrijven en het opleidingsfonds voor de timmerindustrie (SSWT) van de prijs-kwaliteitverhouding en de prestaties van Censor vonden.

Eerder schakelen is nu mogelijk

Artex koos voor het verzorgen van een training Lean op de werkvloer. Waarbij de groepen werden samengesteld met steeds een vertegenwoordiger in elke groep van iedere afdeling die betrokken was bij een veranderproces. Zodoende kon er eerder worden geschakeld tussen alle deelnemers in de productie-/procesketen. Het programma werd toegespitst op de praktijk, waar nodig ondersteund met theorie om weerstanden weg te nemen en medewerkers voor te bereiden op aanstaande veranderingen en de daaruit voortvloeiende verbeteringen.

Eindresultaat en klantbeoordeling
  • Het verbeteren van de onderlinge communicatie en samenwerking veranderde van eilandjes denken naar bruggen slaan.
  • De bewustwording onder medewerkers is sterk gegroeid, men denkt en werkt vanuit de Lean filosofie.
  • Verbeterteams en de diverse werkgroepen ervaren de samenwerking die er ontstaat door betere sociale binding en inzicht dat men krijgt in de werkzaamheden van collega’s van andere afdelingen als uiterst positief.
  • De verbeterteams brengen daadwerkelijke verbeteringen en resultaten tot stand, die ook een positieve invloed hebben op de flow van de processen en het terugbrengen van verspillingen.

Conclusie na evaluatie
De training heeft een bewezen positief effect op de bedrijfsresultaten en Artex heeft besloten een vervolg aan de training te geven voor de overige afdelingen en personeel. Daarbij gaat het o.a. om trainingen op het gebied van Dailey Management, Verkoop/Inkoop en Expeditie. Artex bespaart inmiddels enkele tonnen per jaar en verbetert nog continu.