Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Meer informatie.
Koninklijke Dekker laat order sneller stromen

QRM implementeren is een sterke keuze

Koninklijke Dekker is nu enkele maanden bezig met het implementeren van QRM op de afdeling 'productie' in Vianen en Den Haag. De eerste pilotprojecten zijn in volle gang en beginnen succesvol te worden, ook al gaat dat soms met vallen en opstaan. Het is een leerproces voor iedereen. ‘Stapje voor stapje’ gaat het steeds beter!

Wat is QRM?
Voor het geval je het niet meer weet, eerst nog een korte uitleg wat QRM precies inhoudt. QRM staat voor Quick Response Manufacturing en is een strategie voor de hele organisatie waarbij de focus ligt op het reduceren van de doorlooptijden. We leven in een tijd dat alles sneller en goedkoper moet, tegelijkertijd willen we wel producten met een hoge kwaliteit. Dit houdt in dat bedrijven steeds sneller, steeds meer verschillende producten in steeds kleinere aantallen moeten kunnen leveren. Bedrijven moeten hierop inspelen om te kunnen overleven. De reactiesnelheid en de flexibiliteit moeten omhoog, de orders moeten in één lijn door de organisatie stromen. De tijd dat we orders combineren (clusteren), grote series maken en grote buffervoorraden aanleggen, die tijd moet we nu echt achter ons laten. Alles draait om doorlooptijdverkorting. De tijd tussen de momenten dat we daadwerkelijk met de orders bezig zijn, is vaak veel te lang (wachttijden). Soms kan de wachttijd (van het werk) tussen de bewerkingen wel oplopen tot 20x de bewerkingstijd. We hebben hier allemaal last van, stapels werk, veel overleg, veel overwerk, klanten die bellen dat het te lang duurt, klanten die meer bestellen dan nodig omdat het bij Dekker toch vaak lang duurt, volle e-mail boxen etc. QRM wil die wachttijden aanpakken door na te gaan waar ze vandaan komen en vervolgens te minimaliseren.

Elke cel bestaat uit een schaver, bestekzoeker en nog één assistent.

Pilot schaven Den Haag
Zoals aangegeven, zijn we nu enkele maanden bezig met QRM op twee productieafdelingen. De afdeling productie in Den Haag werkt op dit moment met 3 QRM cellen. Elke cel bestaat uit een schaver, bestekzoeker en nog één assistent. Ron Metz maakt elke dag een dagproductieplanning voor de 3 groepen, ca 4 orders per groep per dag. Als de planning voor een werkdag is gemaakt, wordt hiervan niet meer afgeweken. Elke groep pakt ’s morgens de eerste order op van die dag en doet vervolgens alle noodzakelijke bewerkingen direct achter elkaar, dus bestekzoeken, zagen, schaven etc. Zo’n groep vormt een vast team en de teamleden moet dus ook taken doen die ze voorheen niet deden. Een schaver leert bestekzoeken en een bestekzoeker leert schaven. Het werk wordt hierdoor afwisselender en dus leuker voor iedereen.

We moeten dus voorkomen dat de order ergens bij een bepaalde afdeling onnodig lang ligt te wachten.

Pilot deurkozijncombinaties (DKC) Vianen
In Vianen zijn we gestart met de pilot ‘deurkozijncombinaties’. We hebben 3 werkplekken ingericht en op elke plek kan nu zelfstandig één persoon een deurkozijncombinatie monteren. Elke middag is er op een vast tijdstip bordoverleg waarin de productieorders voor de volgende dag worden besproken en of het behaalde doel van de afgelopen dag is behaald. Op het bord worden ook acties en verbeterpunten opgeschreven en verdwijnen pas van het bord zodra deze zijn uitgevoerd. Inmiddels zijn we ook gestart met een werkgroep die in kaart brengt hoe we de doorlooptijden van de orders ‘optimaliseren’ en ‘vingerlassen’ kunnen verkorten. Na de zomervakantie starten we ook hier het dagelijks bordoverleg.

QRM zal veel veranderen in ons bedrijf, maar let wel ‘stapje voor stapje’ met veel eigen inbreng!

QRM in de praktijk
Met QRM willen we dus cellen(werkgroepen) creëren die een order in één keer door het proces trekken, dus van binnenkomst van de order op kantoor, orderverwerking, werkvoorbereiding, productie en vervolgens z.s.m. afleveren. We moeten dus voorkomen dat de order ergens bij een bepaalde afdeling onnodig lang ligt te wachten. Als team ben je ook ‘eigenaar’ van het proces, dat houdt in dat je als team ook verantwoordelijk bent voor datgene waar je mee bezig bent. Meer verantwoordelijk klinkt pittig, maar het is in de praktijk gebleken dat mensen dit als veel prettiger ervaren dan een leidinggevende die altijd en alles maar aan jou oplegt. Angstcultuur moet durfcultuur worden, je kunt keuzes maken. Het gaat er niet om dat we efficiënter (hoge bezettingsgraad, grote series) en harder gaan werken, maar dat we slimmer gaan werken door de doorlooptijd te verkorten. Iedereen mag en kan daar een positieve bijdrage aan leveren.

Als we de doorlooptijd willen verkorten, is het implementeren van QRM op de afdeling productie alleen niet voldoende. Elke afdeling binnen ons bedrijf is hiervoor belangrijk. Het is daarom van belang de komende tijd goed na te denken waar de wachttijden op jouw afdeling zijn en hoe je die met je naaste collega’s kunt terugbrengen. Inmiddels heeft Jildert Steenbeek op diverse afdelingen binnen Dekker Hout al een introductie gegeven over wat QRM inhoudt en wat dat in de praktijk betekent.

QRM zorgt er dus voor dat we als organisatie de orders sneller door het bedrijf laten stromen. Dit leidt tot een hogere omzet, lagere kosten en minder voorraad. Daarnaast ontstaat er door een beter overzicht meer ‘rust’ (geen spoedorders meer) en een betere samenwerking tussen de afdelingen. QRM zal voor veel veranderingen gaan zorgen binnen ons bedrijf, maar let wel ‘stapje voor stapje’ met veel eigen inbreng! Naast een beter bedrijfsresultaat zal een succesvolle implementatie van QRM ervoor zorgen dat het werk voor iedereen leuker wordt. En ook dat laatste is heel belangrijk.

Cees Bruijnes, Ron Metz, Tim Spaans en ondergetekende hebben de afgelopen maanden de opleiding tot QRM alpha specialist gevolgd om meer inzicht te krijgen in wat QRM inhoudt en wat dat betekent in de praktijk. Als je vragen hebt, kun je altijd met ons contact opnemen.

Ik wens jullie allemaal een fijne zomervakantie.

Mathieu Ekelschot

Dit artikel verscheen in een van de meest recente nieuwsbrieven van Koninklijke Dekker.