Fallback header
Weg met de blanco doorlooptijd

Quick Response Manufacturing

Vergeet volgeplande productielijnen en kostenreductie en investeer in overcapaciteit om
de doorlooptijd te verkorten. Zo haalt Quick Response Manufacturing ‘blanco’ tijd uit het bedrijfsproces. Het strategisch model bewijst opmerkelijke resultaten bij mkb-productiebedrij-ven. In de timmerindustrie is QRM nauw verwant aan het actuele Single Part Production. Echter, implementatie vergt zorgvuldige voorbereiding èn externe begeleiding.

Quick Response Manufacturing (QRM) is niet nieuw, maar wel actueel dankzij de economische opleving en de pittige markteisen in kwaliteit én efficiëntie. Tijdens de recessie hebben bedrijven scherp aan de wind gezeild en zich ‘fit voor de toekomst’ georganiseerd. Nu deze toekomst daar is, valt het menig ondernemer tegen: capaciteitsgrenzen, spoedopdrachten en relatief kleine series maatwerk gooien de planning in de war, creëren onrust en faalkosten. In de ideale QRM-situatie is de opsluitbank of de droogkamer geen knelpunt, simpelweg omdat er altijd vrije capaciteit beschikbaar is en nooit meer dan circa zeventig procent volgepland is. Consequenties zijn enerzijds investeringen in overcapaciteit en de net weggesneden ‘lucht’ in de organisa-tie moet terug. Anderzijds bestaat de verstorende spoedorder voortaan niet meer, want die gaat even snel als soepel in productie. De grote winst zit in de doorlooptijd, die de reële behandeltijd benadert en de klant dus aangenaam verrast met tot dan toe ongekend snelle levering. Reeds goed geor-ganiseerde productiebedrijven, met name in het midden- en kleinbedrijf, melden resultaatverbeteringen van tientallen procenten.

Een valkuil

Een valkuil in de QRM-implementatie is de haast om die zichtbaar gemaakte ‘klauwen met geld’ binnen te harken.

Eerst lezen

QRM is een strategisch bedrijfsmodel dat niet in de plaats komt van bijvoorbeeld Lean of SixSigma maar verder gaat met een ingrijpende herdefinitie van organisatie en plan-ning aan de hand van de centrale factor tijd. Implementatie begint met grondige oriëntatie, dat wil zeggen met het boek ‘QRM – It’s about time’ (Nederlandstalige editie ISBN 9789081590815, verschenen in 2010) van de hand van prof. dr. Rajan Suri. De oud-hoogleraar industriële engineering aan de universiteit van Wisconsin-Madison en oprichter van het Center for Quick Response Manufacturing geldt als internationaal expert en is ook betrokken bij het eerste kenniscentrum buiten de VS, van Hogeschool Arnhem-Nijmegen (www.qrm-centrum.nl).

Aan de hand van de vaak grote verschillen tussen effec-tieve behandeltijd en doorlooptijd laat de expert zien dat mkb-bedrijven die het moeten hebben van grote flexibili-teit bij relatief kleine en gemiddeld afnemende seriegrootte moeten accelereren in productiesnelheid c.q. doorlooptijd. “Tijd is niet geld, tijd is klauwen met geld”, betoogt Rajan Suri. Het boek maakt overigens ook duidelijk dat het model niet op een mooie dinsdagmiddag kan worden ingevoerd maar grondige voorbereiding en kundige begeleiding ver-eist. De Tilburgse specialist in verandermanagement en opti-malisatie van bedrijfs- en productieprocessen Censor (www. censor.nl) is een van de vooraanstaande dienstverleners in QRM-implementatie en voert onder meer projecten in de timmerindustrie uit.

Rust op de snelweg

QRM creëert de beoogde rust door de vorming van multi-disciplinaire teams rond een samenhangende productgroep. Dit team bestrijkt het gehele proces, van sales en planning tot en met expeditie en heeft serieuze bevoegdheden om de productieaanpak, -middelen en routing te optimaliseren, inclusief het recht op gefronste wenkbrauwen en vergis-singen. Onderlinge crosstraining zorgt ervoor dat specia-lismen behouden blijven, terwijl schakels in de keten toch gemakkelijk en flexibel voor elkaar kunnen inspringen. De bedoeling is dat de planning substantiële ruimte overhoudt. Substantieel betekent dat elke opdracht direct en onon-derbroken in productie gaat, zonder wachttijden, tussen-tijdse opslag en andere onderbrekingen. “Investeer niet in voorraden en opslagcapaciteit, maar in primaire produc-tiefaciliteiten”, is een van de uitgangspunten achter Quick Response Manufacturing. Het machinepark is ingesteld op die relatieve overcapaciteit.

Start simpel

Een valkuil in de QRM-implementatie is de haast om die zichtbaar gemaakte ‘klauwen met geld’ binnen te harken. Het bedrijfsteam moet er allereerst van doordrongen zijn dat de prestaties uit het verleden niet ter discussie staan, maar dat een andere aanpak betere resultaten oplevert met minder spanning, minder discussie en een hogere kwaliteit. Daarbij behoort een aangepaste interpretatie van verant-woordelijkheden en samenwerking, reden om te starten met een gemotiveerd en getraind team dat allereerst de relatief gemakkelijkste productiegroep aanpakt. Dit biedt het beste uitzicht op overtuigende en stimulerende successen. Externe opleiding en begeleiding leveren, zo benadrukken alle ervaringsdeskundigen, de beste garantie op soepele imple-mentatie. Immers ook het managementteam moet wennen aan een nieuwe situatie. Door de neiging te onderdrukken de machinecapaciteit vol te plannen, door te aanvaarden dat een papieren planbord soms veel inzichtelijker kan zijn dan een ERP-uitdraai en door te investeren in ruime productie-middelen. Desnoods een handbediende zaag- of freesbank, als de doorstroming daarbij gebaat is volgens het betrokken QRM-team.

De beloofde klauwen met geld liggen verborgen in goede voorbereiding, een nieuwe manier van denken en enthousi-ast mensenwerk dat de blanco tijd eruit haalt. Ter afsluiting een praktijktip: neem altijd de afdeling intern transport c.q. de heftruckchauffeur op in het eerste QRM-team. Hij weet als geen ander waar die blanco tijd heen gaat.


Tekst Ewald Lohmann FOTO’S Kees de Vries


Stuur ons een e-mail
 • Door dit formulier te versturen gaat u ermee akkoord dat wij de gegevens die u heeft ingevuld gebruiken om contact met u op te nemen. Onze privacyverklaring vind u hier.
Inschrijven QRM-workshop
Inschrijven MCT-workshop
Inschrijven QRM-Spel
Inschrijven Samenwerken
Inschrijven Leidinggeven
Stel een vraag
 • Door dit formulier te versturen gaat u ermee akkoord dat wij de gegevens die u heeft ingevuld gebruiken om contact met u op te nemen. Onze privacyverklaring vind u hier.
Aanmelden voor de nieuwsbrief
 • Door dit formulier te versturen gaat u ermee akkoord dat wij de gegevens die u heeft ingevuld gebruiken om contact met u op te nemen. Onze privacyverklaring vind u hier.
Inschrijven opleiding
 • MM slash DD slash JJJJ
  mm/dd/jjjj
 • Door dit formulier te versturen gaat u akkoord met onze privacyverklaring en verkoopvoorwaarden.
Aanvragen opleiding
 • MM slash DD slash JJJJ
  mm/dd/jjjj
 • Door dit formulier te versturen gaat u akkoord met onze privacyverklaring en verkoopvoorwaarden.
Inschrijven STAP opleiding
 • MM slash DD slash JJJJ
  mm/dd/jjjj
 • Door dit formulier te versturen gaat u akkoord met onze privacyverklaring en verkoopvoorwaarden.
Aanvragen STAP opleiding
 • MM slash DD slash JJJJ
  mm/dd/jjjj
 • Door dit formulier te versturen gaat u akkoord met onze privacyverklaring en verkoopvoorwaarden.