Uw medewerkers flexibel en duurzaam inzetbaar maken en houden

Continu blijven leren vergroot de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en helpt uw bedrijf om gelijke pas te houden met de ontwikkelingen in de markt, de techniek en op de arbeidsmarkt. Bovendien blijken duurzaam inzetbare medewerkers meer betrokken en tevreden.

Medewerkers leren van elkaar

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers is een van de kernfactoren in QRM. Uw organisatie kan ingedeeld zijn in afdelingen, teams of productiecellen. Binnen team, afdeling of productiecel hebben mensen niet één functie maar vervullen ze meerdere taken. Waarbij het productieproces is ingedeeld in meerdere, vaak kleinere taken. Het is zaak om mensen multidisciplinair te maken door ervoor te zorgen dat ze meerdere taken beheersen. Medewerkers leren elkaar de verschillende taken aan, doordat de ene medewerker zijn vakmanschap overdraagt aan de ander. Uw medewerkers zijn flexibeler inzetbaar en blijven een uitdaging houden in het werk. Dit doen we binnen QRM met ‘cross training’. Dit verhoogt de betrokkenheid van iedereen en verrijkt het werk.

Uw voordelen in de praktijk?

Continuïteit productieproces

Multi-inzetbaarheid van medewerkers versterkt de continuïteit van het productieproces. Medewerkers kunnen elkaar vervangen, in geval van ziekte of vakantie. Of als een medewerker het bedrijf verlaat, zijn er voldoende competenties onder de andere medewerkers om de taken te blijven uitvoeren.

Capaciteit aanpassen op behoefte

U kunt de capaciteit aanpassen aan de behoefte van dat moment, door met meerdere mensen dezelfde taken uit te voeren. Het geeft vrijheid en flexibiliteit.

Doorlooptijd verkorten door minder overdracht

In een team met multi-inzetbare medewerkers hoeft minder werk overgedragen te worden. In de praktijk betekent iedere overdracht gemiddeld één dag doorlooptijd. Dus als we 10 processtappen door 5 leden laten uitvoeren besparen we al 5 dagen op de doorlooptijd. Omdat een medewerker meerdere taken kent, neemt het aantal overdrachten af en daarmee de foutkans en haalt u tijd uit het systeem.

Productiestijging door innovatie

Uw medewerkers overzien een groter gedeelte van het proces. Zo ontstaan er ideeën om het proces te verbeteren. De voordelen daarvan ondervinden ze nu namelijk direct in de eigen werkpraktijk.

Hoe is de duurzame inzetbaarheid in uw bedrijf?

Met de competentiematrix van Censor kan de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers inzichtelijk gemaakt worden. In deze matrix staan op de ene as alle taken en op de andere alle medewerkers. Per medewerker wordt een score gegeven voor de competentie om een taak uit te voeren. Zo is in een oogopslag te zien voor welke taken er voldoende competente medewerkers zijn en ziet u per medewerker wat de competenties zijn. Taken die kritisch zijn omdat er te weinig competentie voor is in uw team, kunt u direct onderkennen. Op basis van deze matrix neemt u beslissingen voor het opleidingsprogramma: welke taken en per taak welke medewerker(s).

“Medewerkers trainen elkaar. Kennis en vakmanschap wordt daardoor optimaal gedeeld en toegepast”

Wilt u meer weten?

In een vrijblijvende afspraak informeert Censor over de mogelijkheden van blijvend ontwikkelen en leren dat leidt tot een hogere mate van duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers in de onderneming. Met de competentiematrix kan een analyse gemaakt worden van de multi-inzetbaarheid van uw medewerkers. Maak gericht beleid van leren en duurzame inzetbaarheid, daar profiteren u en uw medewerkers van.

Samen het werkproces
optimaliseren
van jouw bedrijf

Censor gaat de werkvloer op. Slimme mensen die observeren en analyseren. Pijn- en knelpunten zien en weten wat relevant is. Ze staan tussen de makers om zelf te zien en te ervaren. Geen studieboekwijsheden op afstand, maar direct vanaf de werkvloer: waar stroopt het op, wat gaat fout, wat frustreert, waar blijft de informatie achter: praktische observaties die blootleggen waarom het proces tekortschiet. Objectief gestaafd door analyse van procesdata.