Werken in teams: QRM en werkcellen (Q-ROC’s)

Laag onderhanden werk, snellere doorstroming

 

Werken in teams? Dat is voor de meeste bedrijven niets nieuws. Door een groep medewerkers bij elkaar te zetten, werkt men in teamverband. Constructief en nog sociaal ook, toch? Zeker, maar of het écht bijdraagt aan het versnellen van doorlooptijden is nog maar de vraag. Omdat dergelijke teams bestaan uit medewerkers uit dezelfde hiërarchie, verbetert de communicatiesnelheid richting het management en directie alsnog niet. De oplossing? Werkcellen.

Een QRM-werkcel is een plek in de organisatie waar verschillende specialismes consistent bij elkaar zijn gebracht. De traditionele functionele organisatiestructuur is vervangen door modern structuur gebaseerd op proces en product. Je ziet in een cel dus geen hiërarchie van CEO, hoger management, afdelingsmanagers, chefs en productiemedewerkers. Nee, een cel bestaat uit medewerkers die van noodzakelijke waarde zijn voor het desbetreffende proces of de product(-stroom): marketeers, verkopers, werkvoorbereiders, productiemedewerkers, administratieve krachten, enz. 

Waar kom je QRM-cellen tegen?

Deze cellen kun je zowel op de werkvloer als op kantoor tegenkomen. Maar al te vaak zie je binnen deze cellen combinaties van taken die direct en indirect van invloed zijn op het desbetreffende proces of product.

Focused Target Market Segment

Fabriceren in cellen is een concept dat al tientallen jaren bestaat. Dit concept heeft vaak drie kenmerken:

  • een lijnvormige (lineaire) doorstroming;
  • een vaste opvolging van bewerkingen;
  • voorgeschreven intervallen waarbinnen bewerkingen moeten worden uitgevoerd.

QRM breidt deze drie kenmerken op verschillende manieren uit. QRM-cellen zijn namelijk altijd opgezet met een nauwgezette Focused Target Market Segment (ook wel: product-markt-combinatie).

Geen functie, wel een rol met meerdere taken

Met het oog op het proces of product waar een cel aan wordt verbonden, wordt gekeken naar welke bewerkingen (lees: taken) er nodig zijn om deze processen en producten te bewerkstelligen. Deze taken worden dan toegekend aan verschillende medewerkers. Het is dus van groot belang om hen multidisciplinair inzetbaar te maken. QRM maakt daarom permanent een einde aan – veelal eenzijdige – functies van medewerkers. In plaats daarvan vervult iedere medewerker een rol, waarbinnen hij meerdere taken uitvoert. Onderling leren medewerkers elkaars werkzaamheden (dit noemen we ‘cross-trainen’).

Q-ROC

Een QRM-cel heet trouwens een Q-ROC, dat staat voor Quick Response Office Cell. Anders dan de naam doet vermoeden vinden er binnen deze cel, naast kantoortaken, ook taken van de werkvloer plaats. De fysieke plaatsing van een Q-ROC is een overwogen keuze: er wordt naar gestreefd om deze zo dicht mogelijk bij de uitvoering van het proces of product te plaatsen. Denk hierbij aan een Q-ROC op de productievloer of in de assemblage.

De voordelen van Q-ROC’s op een rij:

• De productstroom wordt overzichtelijk en eenvoudig
• Minder onderhanden werk (work-in-progress)
• Minder handelingen
• Snellere doorstroming
• Gemakkelijk te managen
• Verrijking van werkzaamheden
• Verhoogde kwaliteit
• Minder activiteiten die geen toegevoegde waarde bieden
• Eigenaarschap

 

Wil je meer weten over QRM en de inrichting van Q-ROC’s, neem gerust contact met ons op via qrm@censor.nl of
+31 (0) 13 52 156 15

Samen het werkproces
optimaliseren
van jouw bedrijf

Censor gaat de werkvloer op. Slimme mensen die observeren en analyseren. Pijn- en knelpunten zien en weten wat relevant is. Ze staan tussen de makers om zelf te zien en te ervaren. Geen studieboekwijsheden op afstand, maar direct vanaf de werkvloer: waar stroopt het op, wat gaat fout, wat frustreert, waar blijft de informatie achter: praktische observaties die blootleggen waarom het proces tekortschiet. Objectief gestaafd door analyse van procesdata.