Onze aanpak

Samen een plan opstellen voor beter samenspel

Een succesvolle organisatie heeft een gezonde balans tussen de organisatiestructuur, de processen en de teams en hun mensen. Dit zijn de gebieden waar Censor op focust in haar aanpak.

Een sterke organisatie scoort positief op elk van de krachten. Scoort één onderwerp laag, dan heeft dit zijn weerslag op de rest van de organisatie. Door middel van deze aanpak komen al snel de punten naar boven die aangepakt moeten worden.

Censor beschikt over een compleet en divers portfolio van diensten en producten, die zich in de praktijk hebben bewezen.

Het verhaal van Censor

Werkplezier en werktrots vormen het fundament van een goed presterend bedrijf. Een bedrijf met medewerkers die zich gezien voelen en die controle en verantwoordelijkheid hebben over het werk. Een bedrijf waar mensen soepel samenwerken, productie en leveringen op tijd gehaald worden en klanten tevreden zijn. Dat is een bedrijf waar het bijna vanzelf goed loopt. Omdat de processen zo ingericht zijn dat de medewerkers op de werkvloer zelf controle hebben op de werkzaamheden.

Het draait om samenspel

De bedrijfsprocessen bevorderen het samenspel van mensen. Samenspel gedefinieerd als de manier waarop in een organisatie verschillende mensen in hun rol op elkaar reageren en elkaar steunen, om zo een harmonisch geheel te vormen. Dit gaat verder dan samenwerking. Samenspel is vanuit overtuiging en respect. Respect voor ieders karakter, kennis en vaardigheden. Waarbij iedere medewerker eigen inbreng en verantwoordelijkheid heeft. Om zo samen – en niet top down opgelegd – tot betere afspraken en samenwerking te komen. Vastgelegd in een proces met meer efficiency en effectiviteit, waarin medewerkers met meer voldoening werken. Simpelweg omdat het beter loopt. 

De werkvloer op

Censor gaat de werkvloer op. Slimme mensen die observeren en analyseren. Pijn- en knelpunten zien en weten wat relevant is. Ze staan tussen de makers om zelf te zien en te ervaren. Geen studieboekwijsheden op afstand, maar direct vanaf de werkvloer: waar stroopt het op, wat gaat fout, wat frustreert, waar blijft de informatie achter: praktische observaties die blootleggen waarom het proces tekortschiet. Objectief gestaafd door analyse van procesdata.

Structureel verbeteren

Censor rapporteert aan het management en overlegt hoe structureel te verbeteren. Het traditionele organogram schiet dan tekort om verbeteringen duurzaam te realiseren. Door per afdeling verbeteringen of KPI’s te benoemen, ligt een eilandstructuur op de loer. Elke afdeling of functie doet wat het moet doen om het beoogde eigen resultaat te behalen, maar de samenwerking wordt bedrijfsbreed niet bevorderd.

Multidisciplinaire teams

Conclusie: met de wijze waarop we nu het werk organiseren realiseren we de gestelde doelen niet. Een andere organisatie is gewenst. Waarbij het niet om het presteren van de individuele functie gaat, maar om het presteren van multidisciplinaire teams die in samenspel het proces vormen.

Onze werkwijze

Observatie en inventarisatie

van het proces en analyse van de procesdata.

1
Rapportage

bevindingen en aanbevelingen.

2
Overleg met management

over hoe structureel te verbeteren.

3
Begeleiding herinrichting

van de organisatie van een traditionele, top down organogram naar een dynamische team- of cellenorganisatie.

4
Werken aan processen

met concreet gestelde resultaten (verkorten looptijd bijv).

5
Coaching management

om met de juiste skills een projectgerichte teamorganisatie aan te sturen.

6
Coaching medewerkers

voor het werken in teams.

7
Opleiding medewerkers

om nieuwe skills en vaardigheden aan te leren, die nodig zijn om te functioneren in een multidisciplinair team (niet verantwoordelijk voor de keukenkast maar voor de hele keuken maken).

8

Het onderscheid van Censor

Focus op het proces

Processen verlopen beter als het samenspel tussen medewerkers goed is. Dat is het fundament voor resultaat: een organisatie waarin processen gesmeerd lopen en mensen graag werken.

Focus op makers

We lopen warm voor bedrijven die van basismaterialen concrete producten maken. En projectgericht werken om klantorders goed, op tijd en met trots uit te leveren.

Start bij de kern van het bedrijf

We beginnen bij de makers. Als het beter gaat bij de mensen die het doen, is dat het vliegwiel voor een beter functionerende organisatie.

Compleet producten- en dienstenpakket

Hiermee voeren we het geheel fasegewijs uit in een cyclus van continue verbetering: observatie - rapportage – advies – begeleiding – organisatieaanpassing – coaching – opleiding -datamonitoring – borging.

Samen een plan opstellen voor beter samenspel

Een succesvolle organisatie heeft een gezonde balans tussen de organisatiestructuur, de processen en de teams en hun mensen. Dit zijn de gebieden waar Censor op focust in haar aanpak. Een sterke organisatie scoort positief op elk van de krachten. Scoort één onderwerp laag, dan heeft dit zijn weerslag op de rest van de organisatie. Door middel van deze aanpak komen al snel de punten naar boven die aangepakt moeten worden. Censor beschikt over een compleet en divers portfolio van diensten en producten, die zich in de praktijk hebben bewezen.