Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: 18 oktober 2023

In dit privacybeleid verstrekt Censor informatie over hoe (persoons)gegevens worden verzameld, hoe hiermee wordt omgegaan en over het cookiebeleid. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op verwerkingen waarbij Censor de verwerkingsverantwoordelijke is, zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). Censor kan haar privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken om wijzigingen in onze informatiepraktijken weer te geven. Controleer deze pagina regelmatig op updates.

1. Wie is Censor?

Censor is specialist in het verbeteren van organisaties door het samenspel binnen deze organisaties te bevorderen met adviezen, training en opleidingen. Op brancheniveau is Censor onder meer actief voor klantordergestuurde bedrijven.

2. Waarom verzamelt Censor (persoons)gegevens?

Censor verwerkt gegevens die door gebruikers worden verstrekt. Dit is onder meer nodig om de gevraagde dienstverlening te kunnen bieden of een bezoeker verder te helpen. Daarnaast worden er gegevens verwerkt ter optimalisatie van de website van Censor. Meer informatie hierover wordt verstrekt in paragraaf 3.2.

Gegevens die door gebruikers worden achtergelaten kunnen onder meer worden gebruikt om:

 • contact op te kunnen nemen volgens de juiste contactgegevens;
 • een afspraak te maken met juist contactpersoopn via juiste contactgegevens;
 • een offerte te kunnen sturen aansluitend op specifieke wensen;
 • de website van Censor verder te ontwikkelen op basis van gebruikerservaringen;
 • de website goed te laten werken door actie te ondernemen op basis van gebruikerservaringen;
 • nieuwsbrieven te verzenden naar de juiste contactpersoon en juist contactadres;
 • de diensten te verbeteren op basis van gebruikerservaringen
 • contact op te kunnen nemen met sollicitanten en stagiaires

3. Welke (persoons)gegevens verzamelt Censor?

Censor verzamelt persoonlijke informatie die vrijwillig door bezoekers van de website wordt verstrekt. Deze informatie wordt opgeslagen zodra een bezoeker contact met ons opneemt via de website of om een andere kenbare reden gegevens achterlaat.

3.1 Soort (persoons)gegevens die worden verzamelt

Censor vraagt en verwerkt (persoons)gegevens die nodig zijn om het gewenste doel van het contact te bereiken. Bij het achterlaten van specifieke (persoons)gegevens moet de gebruiker toestemming geven. Denk hierbij aan:

 • personalia zoals naam, telefoonnummer en emailadres;
 • interactiegegevens, zoals cookies;
 • IP-adres;
 • overige gegevens die vrijwillig door een gebruiker worden verstrekt.

De combinatie mailadres en telefoon vragen en slaan we uitsluitend op indien dat noodzakelijk is gelet op het contact. Bijvoorbeeld om aan de hand van het telefoongesprek hetgeen besproken is vast te leggen via mail.

3.2 Wie heeft toegang tot uw (persoons)gegevens?

De door u verstrekte (persoons)gegevens worden door Censor, haar personeel en/of door partijen die werkzaam zijn voor Censor vertrouwelijk behandeld. (Persoons)gegevens worden niet verkocht of verstrekt aan derde partijen voor eigen gebruik.

Het is aan medewerkers van Censor niet toegestaan om persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan die voor Censor.

3.2 SalesFeed Software

Aan deze website is SalesFeed Software gekoppeld. Met de SalesFeed Software worden statistieken over herkomst en gedrag van onze doelgroepen gegenereerd. De SalesFeed Software verwerkt hiertoe IP-adressen van bezoekers. De IP-adressen van een deel van de Nederlandse organisaties die deze website bezoeken, worden gekoppeld aan een database met daarin bedrijfsgegevens. Op basis van de verkregen gegevens via SalesFeed neemt Censor mogelijk contact op.

Informatie over organisaties die worden geregistreerd naar aanleiding van hun bezoek aan deze website, wordt niet gedeeld met derden. Tenzij dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om onze Algemene Voorwaarden af te dwingen.

4. Hoe gebruikt Censor de (persoons)gegevens)

De (persoons)gegevens die verzameld worden door Censor worden opgeslagen en alleen gebruikt voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt en toestemming is gegeven. Dit kan bijvoorbeeld zijn door een e-mail te sturen, nieuwsbrief te delen of telefonisch contact op te nemen. Censor verzamelt deze gegevens op basis van toestemming. Censor deelt gegevens uitsluitend met door derde partijen die door Censor ingeschakeld zijn voor ondersteuning van haar activiteiten. 

5. Hoelang worden (persoons)gegevens bewaard?

Censor bepaalt het bewaartermijn op basis van het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Op verzoek geven wij aan betreffende persoon inzage in de door ons verzamelde gegevens. Op verzoek van betreffende persoon verwijderen wij diens persoonsgegevens. Indien er negatieve ervaringen zijn met door ons verzamelde gegevens kan direct contact opgenomen worden met Censor. Wij zullen dan passende maatregelen nemen om herhaling te voorkomen.

Wanneer u contact met ons opneemt via de website, zullen we uw(persoons)gegevens bewaren voor onze administratie.

5.1 Recht op vergetelheid

U heeft altijd recht om bezwaar te maken op de (persoons)gegevens die u met Censor heeft gedeeld. U kunt dan een verzoek indienen aan ons om de verstrekte gegevens te verwijderen uit ons databestand.

6. Hoe wordt de bescherming van de (persoons)gegevens gewaarborgd?

Censor neemt de nodige maatregelen om de (persoons)gegevens die worden gedeeld te beschermen. Indien we derden inschakelen om ons te ondersteunen in activiteiten waar persoonsgegevens betrokken zijn, wordt het gebruik van deze gegevens en de te ondernemen actie in geval van misbruik of datalek vastgelegd in een verwerkersovereenkomst. Een datalek melden wij altijd bij der Autoriteit Persoonsgegevens. Censor heeft voor dit toezicht en handelen een medewerker met de deelfunctie gegevensbescherming. 

7. Cookiebeleid

Censor maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Er zijn twee soorten cookies: technische cookies en analytische cookies. Indien gewenst kunt u zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u alle informatie die eerder middels cookies is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

7.1 Technische cookies

Censor maakt gebruik van technische cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden. Ze worden ook ingezet om de website optimaal te laten functioneren en te verbeteren. Denk hierbij aan de werking van de navigatie, het tonen van video’s en het geanonimiseerd bijhouden van de website door middel van Google Analytics.

7.2 Analytische cookies

Ook maakt Censor gebruik van analytische cookies die het online gedrag volgen, zodat er op maat gemaakte content en advertenties kunnen worden aangeboden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u reeds geïnformeerd over cookies en toestemming gevraagd om deze te activeren.

7.3 Overige cookies

Deze privacyvoorwaarden gelden alleen voor het gebruik van de cookies van Censor. Het gebruik van cookies door derde partijen is onderworpen aan hun eigen privacyvoorwaarden.

8. Contact opnemen

Als er vragen, onduidelijkheden of zorgen zijn naar aanleiding van het privacybeleid van Censor, kan er contact worden opgenomen door te mailen naar info@censor.nl of te bellen naar +31 (0) 13 52 156 15