Hoogendoorn MBI heeft profijt bij Quick Response Manufacturing

‘De doorlooptijd is véél korter’

In het productieproces zijn er diverse momenten waarop een order stil ligt. Tot drie jaar geleden was dit bij Hoogendoorn MBI – Maritieme Betimmeringen en Interieurbouw niet anders. Met behulp van QRM en de ondersteuning van Censor is het Hoogendoorn gelukt om de productieprocessen te optimaliseren. ‘Dat levert niet alleen tijdswinst op, maar ook medewerkers die met meer plezier naar hun werk gaan’, vertelt algemeen directeur Dick Hoogendoorn.

Enkele jaren geleden werkte Hoogendoorn nog op de ‘traditionele’ manier: een opdracht kwam binnen en men keek wanneer er tijd voor was. “Bijna alle productiebedrijven plannen zich voor 110 procent vol, want stel je voor dat er een project wordt doorgeschoven, dan heb je ineens geen werk. Nu weten we wel beter en plannen we de medewerkers voor slechts 90 of 95% vol. Dat betekent meer ruimte voor orders tussendoor. Er ontstaat zo geen file”, legt Dick uit.

Kleine blokjes

De grootste verandering is dat de productie wordt opgedeeld in kleinere blokjes, die gefaseerd door het proces gaan en niet meer wachten tot de hele order een fase heeft doorlopen. “Als er nu een opdracht binnenkomt, wordt er gelijk een planning aan gehangen. De uren zetten we naast elkaar en vergelijken het met wat we al hebben gepland. Betekent dit dat we dan te veel werk hebben, dan faseren we het uit. We overleggen met de klant of we de oplevering naar voren of achteren kunnen schuiven. Medewerkers plannen we niet helemaal vol. Dus we houden altijd een stukje ruimte voor als er een keer iets tussendoor komt. Ik geloofde er ook helemaal niets van tot we het zelf gingen doen, maar het productieproces loopt écht beter door. Het druist heel erg in tegen je natuurlijke gevoel om minder werk te plannen en toch meer te kunnen uitleveren”, licht Dick toe.

Kortere doorlooptijd

“De doorlooptijd is veel korter”, vult Corné Hoogendoorn, technisch directeur en zoon van Dick aan. “Bij een bouwbedrijf zijn wij altijd de laatste in de schakel. We proberen om de productie aaneengesloten in te plannen, om zo geen korte pauzes te krijgen waarin de order ligt te wachten. We willen het liefst in een keer door met een order. En wat ook wel leuk ik om te vermelden is dat uit het nieuwste medewerkerstevredenheidsonderzoek bleek dat de medewerkerstevredenheid is toegenomen. Er is gewoon meer rust op de werkvloer. Dat danken we echt aan deze nieuwe manier van werken.”

Geen trucje

Toch is QRM geen trucje, maar een strategische aanpak waar iedereen achter moet staan om het te laten slagen. Etienne Timmermans van Censor: “Het moet gestimuleerd worden vanuit de directie, maar het ideaalplaatje is dat iemand het van binnenuit uitrolt. Als Dick er niet in geloofd had, had Corné ook die opleiding niet gedaan. Het moet gefaciliteerd worden van boven en geleverd worden van beneden.”

Samen het werkproces
optimaliseren
van jouw bedrijf

Censor gaat de werkvloer op. Slimme mensen die observeren en analyseren. Pijn- en knelpunten zien en weten wat relevant is. Ze staan tussen de makers om zelf te zien en te ervaren. Geen studieboekwijsheden op afstand, maar direct vanaf de werkvloer: waar stroopt het op, wat gaat fout, wat frustreert, waar blijft de informatie achter: praktische observaties die blootleggen waarom het proces tekortschiet. Objectief gestaafd door analyse van procesdata.