Wibio boost productiecapaciteit met 40% dankzij QRM

Vlaamse Wibio boekt grote winst met QRM en investering machinepark

Wibio (voorheen Garsy) produceert metaalstructuren voor planten in de publieke ruimte. Groeien en tijdig of sneller blijven leveren vormden een belangrijke uitdaging voor de toekomst en het bedrijf wilde dit zo snel mogelijk aanpakken. Dit via investeringen en QRM.

De dynamische Wibio in het Kempense Malle is gespecialiseerd in de productie van metalen straatmeubilair dat te combineren is met planten. Het productgamma omvat onder meer afboordingen, bloementorens, greenwalls en plantvakken. Deze vinden typisch hun toepassing in openbare ruimtes, projectbouw, dak- en stadstuinen.

Kenmerkend voor het productgamma is de hoge graad aan maatwerk. Al zijn er verschillende standaardproducten, toch is elk product anders, vaak omwille van de afmetingen. De producten worden voornamelijk vervaardigd uit cortenstaal en blank staal, dat via snijden, zetten, walsen, lassen, lakken en galvaniseren in de gewenste vorm wordt gebracht. Wibio heeft hiervoor enkele machines in eigen huis ter beschikking, maar hangt voor de nabewerkingen af van toeleveranciers.

Groei, doorlooptijd en levertermijnen

De laatste jaren is het bedrijf gegroeid en ook voor de komende jaren verwacht Wibio een verdere groei. Om tegelijkertijd te kunnen blijven tegemoetkomen aan de verwachtingen van de klanten, wilde de onderneming de productie en ondersteunende processen optimaliseren. Een belangrijk aandachtspunt hierbij was een drastische reductie van de doorlooptijd. De gemiddelde levertijd bedroeg al snel 4 à 6 weken en de levertermijnen halen was niet altijd mogelijk. De klanten vroegen echter steeds meer om korte(re) doorlooptijden.

Een van de moeilijkheden waarmee Wibio vaak te kampen heeft, is dat het typisch pas naar het einde van een bouwproject toe wordt betrokken, bij de afwerking van de buitenruimte. Door deze late betrokkenheid, de tijdsdruk voor tijdige oplevering, niet zelden bovenop vertragingen die het bouwproject al opgelopen heeft, staat de leverancier vaak onder zware druk.

Naast een doorlooptijdverkorting voor het volledige proces, wilde Wibio nagaan waar er potentieel tot verbetering was in de productie en ondersteunende processen. De doorlooptijd verkorten alleen was immers moeilijk realiseerbaar door de afhankelijkheid van externen.

Implementatie van QRM

Het bedrijf deed een beroep op Sirris (onze Belgische partner binnen het QRM Institute) en kwam zo uit bij QRM. De experts van Sirris voerden een analyse van de bestaande situatie uit voor de voornaamste producten binnen het gamma, waarvan een deel maatwerk. Uit metingen bleek dat vooral de make-to-order en de make-to-measure producten vaak een lange doorlooptijd kennen. De doorlooptijd en werkplaatsinrichting werden onder de loep genomen.

Een aangepaste lay-out werd overwogen om de loop- en transportafstanden te verkleinen en mogelijk ook de werksfeer en productiviteit te verbeteren. Bewerkingen werden op de werkvloer gegroepeerd. Ook werd voorgesteld om een klein deel van de capaciteit bewust niet vol te plannen, om zo reserve te creëren en te vermijden dat beloofde orders moeten worden uitgesteld. Om de nodige flexibiliteit in productie te kunnen bereiken, werd er ook ingezet op crosstraining, zodat meer medewerkers kunnen lassen. Dankzij de reservecapaciteit en flexibele productiekrachten kan het productieproces soepeler verlopen.

Wibio besloot bovendien de QRM-methode te ondersteunen met specifieke planningssoftware. Door de verkorte doorlooptijden worden ook kortere levertermijnen haalbaar.

Forse investering in machinepark

Naast de uitrol van een QRM-traject werd bij de analyse specifiek gekeken naar het reduceren van de doorlooptijden via investeringen in plaatbewerkingsmachines en CAD/CAM. Wibio was grotendeels afhankelijk van toeleveranciers voor zijn lasersnijwerk en het grootste deel van het plooiwerk. Het eigen machinepark voor plaatbewerking bestond uit een plaatschaar en een plooibank, wat te beperkt was om de producten te kunnen maken. Bovendien was de plooibank al vrij oud en niet voorzien van een NC-sturing, waardoor alles manueel ingesteld diende te worden. Dit betekende enorm hoge omsteltijden, wat het onmogelijk maakte met deze machine rendabel te kunnen werken.

De nood om in nieuwe plaatbewerkingsmachines te investeren en voornamelijk de producten op maat in eigen huis te produceren drong zich op. Naast de winst in doorlooptijd die hiermee bekomen kon worden, zou ook flexibeler ontwerpen, en daardoor nieuwe producten, mogelijk worden. Een bijkomend voordeel was dat reserve- of extra onderdelen voor een lopende werf snel gemaakt kunnen worden. Sirris begeleidde het bedrijf bij de keuze van de meest geschikte machine voor zijn producten en productie.

In de loop van 2017 kon Wibio alvast een reductie in de doorlooptijd optekenen van ca. 30%. De doorlooptijdverkorting bleef enigszins beperkt, omdat tegelijk een omzetstijging van 52% gerealiseerd werd. Daarnaast steeg de productiecapaciteit met zo’n 40%, bedraagt dankzij de ingrepen het huidige percentage productieorders on-time 96% en zijn er nu ook geen wezenlijke verschillen meer in stiptheid van leveringen tussen standaard orders en de onverwachte, dringende orders.

 

Bron tekst: Sirris
Bron foto: Wibio

Samen het werkproces
optimaliseren
van jouw bedrijf

Censor gaat de werkvloer op. Slimme mensen die observeren en analyseren. Pijn- en knelpunten zien en weten wat relevant is. Ze staan tussen de makers om zelf te zien en te ervaren. Geen studieboekwijsheden op afstand, maar direct vanaf de werkvloer: waar stroopt het op, wat gaat fout, wat frustreert, waar blijft de informatie achter: praktische observaties die blootleggen waarom het proces tekortschiet. Objectief gestaafd door analyse van procesdata.