De volgende stap

De Vries Trappen Heerenveen

De Vries Trappen in Heerenveen heeft de laatste twee jaar hard gewerkt aan versterking van de eigen organisatie, en met de nieuwe lijn Next Step ook aan het assortiment. De vuren trap maakt wat directeur Ronald Wagelaar betreft plaats voor een hybride vorm met berkenmultiplex treden afgewerkt met een Resolpal-toplaag. “De crisis is ons niet in de koude kleren gaan zitten. De markt is veranderd en dat maakt dat je dingen anders moet gaan doen.”

“Vliegende kraaien vangen altijd wat”, zegt directeur Ronald Wagelaar van De Vries Trappen in Heerenveen lachend. “Als je nooit iets uitprobeert, blijf je altijd hetzelfde doen. De trappenbranche is gebaat bij vernieuwing, nieuw elan, een ander materiaal, een keer uit het stoffige vurensyndroom stappen. En de eindgebruiker die altijd is genegeerd, staat nu aan de kant te juichen en vindt het fantastisch. We hebben keuzekoperprojecten waar we 45 procent scoren op Next Step en dat is geen toeval.”

Ronald Wagelaar: “We zijn er als branche heel slecht in om onze waarde te becijferen.”

Andere uitstraling

De Vries Trappen heeft de crisis gebruikt om eens goed naar de markt voor trappen te kijken en de eigen positie daarin. Het leidde tot Next Step. “We willen de eindgebruiker blij maken, zonder dat we de aannemer voorbijrennen of voor het hoofd stoten. Met de nieuwe lijn ontzorgen we de aannemer door de eindgebruiker te laten kiezen.” Next Step is een trappenlijn waarin de vurenhouten treden zijn vervangen door met Resopal bekleed berkenmultiplex. Er is keus uit acht dessins: van hout- tot beton- en granietlook. Resopal wordt boven op de trede in een antislipversie aangebracht, onder de trede in een gladde versie. Wagelaar: “Het mooie is dat het materiaal ruwbouwbestendig is en vroeg de woning in kan. We zijn daar nu een paar maanden mee in de markt en we scoren goed. Je creëert een trap met een hele andere uitstraling, passend in zowel een klassiek als een modern interieur. Het is bovendien ook nog eens onderhoudsarm, kleurecht, antislip en vocht- en krasbestendig.” In de bouwfase wordt de trede beschermd door een kunststoffen beschermstrook/neus-profiel, een folie en een hardboardlaag. Een voordeel is ook dat bij eventuele beschadiging vervanging van de trede geen probleem is. De Vries Trappen heeft op het concept vijf jaar het Nederlandse alleenrecht. Wagelaar: “De aannemer en eindgebruiker maken de keus, met een geringere meerprijs dan voor hardhout. Het is netjes zoals het is, zonder schilderwerk of vaste vloerbedekking. Dat is het mooie van dat product. Ik zie er veel toekomst in.”

Regie

Next Step is een uitvloeisel van de nieuwe lijn die Wagelaar voor het bedrijf heeft uitgezet. “We zijn er als branche heel slecht in om onze waarde te becijferen. Daar komt nog bij dat we ons vaak laten overrulen door de aannemerij. Vanaf 2009 hebben we in onze markt te maken met een krimp van 60 procent, gekoppeld aan een prijsderving van nog eens 30 tot 35 procent die door overlevingsdrang is ingegeven om koste wat kost volume te houden. De markt verbetert nu, groeit zelfs, terwijl er minder aanbieders zijn. We moeten als sector van die passieve rol af waarin we ons laten vertellen hoe hoog we moeten springen en zelf meer de regie gaan nemen.”

QRM

Binnen zijn eigen onderneming zorgde participatie van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (Nom) voor de benodigde armslag. “Het vliegwiel moet in beweging om je bedrijf te kunnen laten renderen.” De onderneming heeft met succes een QRM-traject doorlopen (Quick Response Manufacturing). Wagelaar is er enthousiast over: “De tijden van vroeger komen niet meer terug. De markt is structureel veranderd. De batches zijn kleiner, het is een andere manier van werken waarbij je je niet kunt permitteren om hoge voorraden te hebben van je grondstof, onderhanden werk of eindproduct. Dus moet je scherper aan de wind manoeuvreren en daar je proces op inrichten. Dat hebben we gedaan en het legt ons geen windeieren. Toen wij begonnen, hadden we zestig fte’s en nu 78. In omzet zijn we de afgelopen veertien
maanden zo’n beetje verdubbeld; deels door prijsverbetering en deels door een groter volume dat we nu maken. De omzet per fte is fors gestegen.”

Van 18 naar 1,5 dag

De Vries is met QRM anders gaan produceren. Wagelaar: “Kortere doorlooptijden, een gevarieerde productmix die toch snel door de fabriek te leiden is, een verhoging van de kwaliteit en veel minder stress en meer arbeidsvreugde voor de werknemers. We hebben een leverbetrouwbaarheid van 98 procent. Wij moeten op de dag bij de klant zijn. Dat betekent dat we twee planningen hebben: de montageplanning bepaalt de productieplanning. We gaan alleen aan de slag met datgene dat we voor de dagen daarop op de productieplanning hebben staan. De doorlooptijd is daarmee gereduceerd van achttien dagen in 2014 naar 1,5 dag nu, inclusief werkvoorbereiding en schildersloods. Dat betekent dat ik nagenoeg geen onderhanden werk en gereed product meer heb. Vroeger verstoorden ‘spoedjes’ de hele routing in de fabriek. Onze 800 m-rollenbaan stond stampvol met trappen. Nu zijn alle rollenbanen eruit en werken we met karretjes. En we hebben
geen spoedjes meer. Als iets echt haast heeft, leggen we het boven op de stapel.”

Met QRM is de doorlooptijd gereduceerd van achttien dagen in 2014 naar 1,5 dag nu.

Optimistisch

De planningsafdeling houdt de vinger scherp aan de pols. “We plannen de hele dag productie. Je maakt met QRM voortdurend een andere prioriteitenstelling op basis van de planning. Als je responstijd zo kort is, dan kun je je dat ook permitteren. We zijn in staat op korte termijn te produceren. Seriematig brengen wij maximaal zes trappen per keer naar een project. Die maken wij in badges van vier, zodat je alleen maakt wat ook gelijk weggaat. Vroeger produceerden wij die in serie van twintig of veertig, omdat wij dachten dat dat efficiënt was. We kunnen nu vaker leveren, sneller variëren in wat je nodig hebt. QRM is niet alleen voor je productie belangrijk, maar ook voor je verkoop en de werkvoorbereiding. Productie is anders gaan produceren en mijn inkoop is totaal veranderd. We hebben nu alleen nog leveranciers die bij ons passen. Dan heb ik het niet alleen over prijs, maar ook over onderling vertrouwen en betrouwbaarheid. Daardoor heb je meer voor elkaar over en wordt de gezamenlijke prestatie beter. Die slag proberen wij ook over te brengen naar onze klanten. De crisis is ons niet in de koude kleren gaan zitten en dat maakt dat je dingen anders moet gaan doen. Momenteel groeit de markt met minder aanbieders; nee, over de komende jaren kan ik alleen maar optimistisch zijn.”

6 De Vries levert voornamelijk b2b. De showroom toont de mogelijkheden

Samen het werkproces
optimaliseren
van jouw bedrijf

Censor gaat de werkvloer op. Slimme mensen die observeren en analyseren. Pijn- en knelpunten zien en weten wat relevant is. Ze staan tussen de makers om zelf te zien en te ervaren. Geen studieboekwijsheden op afstand, maar direct vanaf de werkvloer: waar stroopt het op, wat gaat fout, wat frustreert, waar blijft de informatie achter: praktische observaties die blootleggen waarom het proces tekortschiet. Objectief gestaafd door analyse van procesdata.