Hoogendoorn MBI: ‘De resultaten van QRM zijn fantastisch te noemen’

‘QRM is geen trucje of toolbox waar je een paar zaken uithaalt’

Sinds enkele jaren werkt Hoogendoorn MBI volgens de principes van QRM oftewel Quick Response Manufacturing. Dit is een strategische, bedrijfskundige aanpak om doorlooptijden drastisch te verkorten. Dit resulteert in positieve effecten voor de medewerkers én voor de duurzaamheid van het bedrijf.

Met ondersteuning van Censor is een implementatietraject gestart op verschillende afdelingen binnen Hoogendoorn MBI. Op kantoor, maar ook in de werkplaats bleek veel winst te behalen in het verkorten van de doorlooptijden. Tegenstrijdigheden in de Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) hebben erg veel invloed op de productieplanning en daarmee op de doorlooptijd van een order. Om deze tegenstrijdigheden om te buigen naar succesfactoren die elkaar versterken, werkt Hoogendoorn MBI met de volgende 4 pijlers:

  1. Denken in tijd in plaats van in kosten
  2. Werken in klant/product teams in plaats van in afdelingen
  3. Flow in de processen creëren met systeemdynamica
  4. Strategisch inzetten en daarmee bedrijfsbreed opereren

Toelichting per pijler

1. Tijd denken: Als je de focus legt op het verkorten van de doorlooptijden in het gehele proces, wordt deze overzichtelijker en transparanter. Het leuke van tijd is dat die voor iedereen hetzelfde is. Tegenstrijdige KPI’s (Kritieke Prestatie Indicatoren) tussen verschillende afdelingen worden minder of zelfs weggenomen als er geen afdelingen meer zijn.

2. Anders organiseren: Er worden klant/productgroepen gedefinieerd waarin mensen samen gaan werken. Op een autonome wijze moeten teams klantopdrachten kunnen aannemen, uitwerken, produceren en monteren zonder dat er te veel overdrachtsmomenten zijn. Onze mensen zijn mede hierdoor meer gaan samenwerken en nemen ook meer de verantwoordelijkheid. Het werk wordt daardoor ook leuker en afwisselender.

3. Systeem dynamica: Flow creëren. Door het sterk verminderen van het onderhandenwerk in de teams, is er meer focus op de lopende projecten die daardoor sneller door de organisatie gaan. Met als gevolg dat er minder fouten zijn en de faalkosten afnemen. Tevens nemen de kwaliteit en leverprestaties toe. Win-win!

4. Bedrijfsbreed: QRM is geen trucje of toolbox waar je een paar zaken uithaalt. Nee, het vergt de nodige inspanning en aandacht, zoals bij iedere nieuwe aanpak. Het is een strategische aanpak die Hoogendoorn MBI heeft doen nadenken over de wijze waarop er wordt samengewerkt, georganiseerd en hoe ze in de markt staan. Soms lastig, maar uiteindelijk verhelderend.

Sinds 2017 heeft Hoogendoorn MBI stapsgewijs QRM geïmplementeerd in het bedrijf. Nu, in 2020, kunnen ze zeggen dat planningen niet meer vertragen door toedoen van Hoogendoorn, dat uitval drastisch is afgenomen, dat de doorlooptijd per project enorm is verkort, dat ze de productie doen met hetzelfde aantal mensen en de kosten daarmee opzienbarend zijn afgenomen. QRM is een weg waarvoor Hoogendoorn MBI heeft gekozen die niet altijd even makkelijk is en waarvan ze het proces nog steeds verder aan het implementeren zijn. Maar de resultaten zijn fantastisch te noemen. Er is meer rust en plezier in de organisatie, ze kunnen aan veel meer klantvraag voldoen met dezelfde groep mensen en hebben mede daardoor de toekomst van Hoogendoorn MBI gewaarborgd.

Samen het werkproces
optimaliseren
van jouw bedrijf

Censor gaat de werkvloer op. Slimme mensen die observeren en analyseren. Pijn- en knelpunten zien en weten wat relevant is. Ze staan tussen de makers om zelf te zien en te ervaren. Geen studieboekwijsheden op afstand, maar direct vanaf de werkvloer: waar stroopt het op, wat gaat fout, wat frustreert, waar blijft de informatie achter: praktische observaties die blootleggen waarom het proces tekortschiet. Objectief gestaafd door analyse van procesdata.