QRM en cross-trainen: voor flexibiliteit en snelle orders

VandeGrijp is een internationaal opererende onderneming, gespecialiseerd in de productie van buizen, buisconstructies en verhuur van leidingsystemen en drijvend materieel voor de on- en offshore markt. Verdeeld over twee werkmaatschappijen zijn er in Nederland zo’n 50 medewerkers werkzaam. En deze handen zijn nodig, want alleen in de kleinste bedrijfshal produceert VandeGrijp iedere maand al 4,5 kilometer aan stalen buizen! Om dit proces in goede banen te leiden schakelden zij de hulp van Censor voor de verandering in. Hoe dat in z’n werk gaat? Je leest er hier meer over.

Werken in cellen met QRM

De afgelopen twee jaar heeft VandeGrijp met behulp van Censor voor de verandering een programma doorlopen om de implementatie van QRM te versnellen. Dit proces begon met een onderzoek door Censor. Op deze manier werden processen binnen VandeGrijp stap voor stap in kaart gebracht. Hieruit kwam naar voren dat een herinrichting tussen kantoor en productie een noodzakelijke stap zou zijn om een juiste balans te realiseren tussen het aantal orders en de inzetbaarheid van het team op kantoor. Daarvanuit konden ze aan de slag. Al het personeel werd opgedeeld in teams en cellen om de organisatie zo toekomstbestendig mogelijk te maken en wachttijden zo ver mogelijk terug te dringen.

Meer dan je eigen functie

Naast de nieuwe indeling van het bedrijf, focust VandeGrijp zich nu ook op de flexibiliteit en duurzame inzetbaarheid van hun werknemers door middel van cross-training. Medewerkers leren naast hun eigen taken ook de taken van collega’s. Door het cross-trainen zijn de medewerkers in staat om elkaar te helpen en zo de doorstroming van orders te verbeteren. Hoewel dit proces nog in volle gang is, zijn de eerste resultaten al duidelijk zichtbaar.

Tevredenheid en een kortere doorlooptijd

Werknemers zijn zichtbaar enthousiast over de nieuwe werkwijze. Door de implementatie van QRM ontstaat er veel meer rust in het productieproces. Waar medewerkers voorheen zoveel mogelijk orders probeerden op te pakken, zijn ze nu met maximaal twee orders tegelijk bezig. Door deze ‘toeritdosering’ ligt er minder materiaal op de werkvloer, waardoor er meer overzicht ontstaat. Dit zorgt, naast het feit dat orders veel sneller door de organisatie stromen, er ook voor dat de kwaliteit van het werk toeneemt!

Samen het werkproces
optimaliseren
van jouw bedrijf

Censor gaat de werkvloer op. Slimme mensen die observeren en analyseren. Pijn- en knelpunten zien en weten wat relevant is. Ze staan tussen de makers om zelf te zien en te ervaren. Geen studieboekwijsheden op afstand, maar direct vanaf de werkvloer: waar stroopt het op, wat gaat fout, wat frustreert, waar blijft de informatie achter: praktische observaties die blootleggen waarom het proces tekortschiet. Objectief gestaafd door analyse van procesdata.